Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Finanční zajištění

1. Parametrická cena

Parametrická cena dle odstavce 7.2.2. Obchodních podmínek pro plynárenství je stanovena pro měsíc leden 2023 ve výši 4.177 Kč/MWh.

S ohledem na vývoj volatility cen na trhu s plynem a vývoj volatility s nimi souvisejícími Použitelnými cenami pro záporné denní vyrovnávací množství, OTE, a.s. upravuje parametrickou cenu vyhlášenou  pro měsíc leden 2023 dle bodu 7.2.2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství.

Nová parametrická cena ve výši 2.013 Kč/MWh bude platná pro plynárenské dny 12.1.2023 – 31.1.2023.

Parametrická cena dle odstavce 7.2.2. Obchodních podmínek pro plynárenství je stanovena pro měsíc únor 2023 ve výši 2.145 Kč/MWh.

 

 

 

 

 

Způsob stanovení této ceny naleznete ke stažení zde (30 KB)


2. Orientační výpočet potřebné výše finančního zajištění

Pro orientační výpočet potřebné výše poskytnutého finančního zajištění lze použít tabulku Orientační Výpočet FZ.xlsx (18 KB).

 

3. Principy RM OTE

Základní principy metodiky RM OTE (řízení rizik) v plynárenství jsou popsány v dokumentu Principy RM.doc (389 KB).

 

4. Bankovní spojení pro navýšení finančního zajištění v plynu

Číslo bankovního účtu: 43-1680730297/0100
IBAN: CZ03 0100 0000 4316 8073 0297
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX


Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa: VÁCLAVSKÉ NÁM. 42
114 07 PRAHA 1

 

5. Sazba Operátora trhu

Sazba Operátora trhu pro stanovení přírůstků finančních prostředků finančního zajištění složených na účet operátora trhu dle bodu 7.5 Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství, je pro příslušný den a hodnotu PRIBOR O/N stanovena ve výši:

PRIBOR O/N

Sazba Banky Operátora trhu

Sazba Operátora trhu

≤ 0,8 % p.a.

< 0,0 % p.a.

sazba Banky Operátora trhu na běžném účtu pro právnické osoby

≥ 0,0 % p.a.

0,0 % p.a.

> 0,8 % p.a.

 

PRIBOR O/N – 0,800 p.b.

PRIBOR O/N - sazba PRIBOR na jeden den na mezibankovním trhu depozit zveřejněná Českou národní bankou pro příslušný den.

Banka Operátora trhu – Komerční banka, a.s.

  

6. Kontakty RM OTE

V případě dotazů a námětů neváhejte kontaktovat naše oddělení Řízení rizik:

Ing. Ondřej Záviský 234 686 400 OZavisky@ote-cr.cz
Ing. Ondřej Houdek 234 686 403 OHoudek@ote-cr.cz

 7. Dokumenty ke stažení