Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace Elektřina

Formáty zpráv XML, šablony XSD, WSDL a ETSO
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv EDI D1.4.1 formáty EDI.zip

Formáty zpráv XML

D1.4.2 formáty XML
 

Specifikace XML (šablony XSD)

D1.4.2 šablony XSD
 

WSDL šablony pro automatickou komunikaci

D1.4.2 šablony WSDL
Specifikace formátů XML dle ETSO. Konkrétní aplikace pro účely OTE je popsáno v dokumentu D1.4.4 automatická komunikace https://www.entsoe.eu/
Příklady zpráv XML příklady XML zpráv
Nový způsob zúčtování odchylek a evidence RE z evropských platforem pro výměnu regulační energie
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Stanovení zúčtovací ceny odchylky od 1.4.2022 Stanovení zúčtovací ceny odchylky

Principy předávání dat RE z platforem MARI, TERRE, PICASSO

Principy předávání dat RE z platforem MARI, TERRE, PICASSO
Úpravy systému CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Úpravy systému CS OTE Změna reakce CS OTE na uvedení answer required ve zprávě.docx

Úpravy v CS OTE nasazované k 1.1.2022 a k 26.1.2022

Úpravy v CS OTE nasazované k 1.1.2022 a k 26.1.2022.docx
Změny v CS OTE s účinností od 25.5.2021 Popis změn nasazovaných v rámci odstávky CS OTE dne 25.5.2021.pdf

Registrace OPM s více předávacími místy v CS OTE

Registrace OPM s více předávacími místy v CS OTE.docx

Úpravy výkazů dle přílohy č. 9 až č.12 vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou.

INFORMACE OTE K APLIKACI POSTUPU PŘI VYKAZOVÁNÍ TRAKČNÍ ELEKTŘINY V CS OTE PODLE VYHLÁŠKY Č. 408/2015 SB., O PRAVIDLECH TRHU S ELEKTŘINOU za období od 1.1.2022

Informace OTE k vykazování trakční elektřiny za období od 1.1.2022
Manuály
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Manuál pro externí uživatele CDS elektřina
Heslo k otevření ZIP souboru pro uživatele CDS i nově registrovaným subjektům na vyžádání zde (poslední aktualizace 24.05.2022)
Manuál externích subjektů.zip
Manuál rozhraní webových služeb OTE D1.4.3 webové služby.pdf
Manuál rozhraní automatické komunikace   D1.4.4 automatická komunikace.pdf
Manuál pro přístup do testovacího prostředí SANDBOX Manuál pro přístup do SANDBOXu
Video upoutávka na SANDBOX Video upoutávka na SANDBOX.zip
Uživatelský manuál pro externí uživatele veřejného webu OTE - webové služby Manuál webových služeb OTE veřejného webu.pdf
Informace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Číselník sítí Číselník sítí.xls
Řešení odpojování OPM při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci Postup při odpojování.pdf
Standardy kvality zasílaných dat OTE, a.s. Standardy kvality dat.pdf
Prohlížení XML faktur
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Nutná instalace kvalifikovaného kořenového certifikátu od autority I.CA www.ica.cz
Program na prohlížení XML faktur Prohlížeč XML faktur.zip
Popis nastavení pro správné zobrazování elektronicky podepsaných faktur Popis nastavení pro podepsané PDF faktury.docx