Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace Elektřina

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD, WSDL a ETSO
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv EDI D1.4.1 formáty EDI.doc
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML.docx
Formáty zpráv XML (PLATNÉ OD 22.9.2020)
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML-22.9.2020.docx
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2 šablony XSD
Specifikace XML (šablony XSD) (PLATNÉ OD 22.9.2020) D1.4.2 šablony-22.9.2020 XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony
WSDL šablony pro automatickou komunikaci (PLATNÉ OD 22.9.2020) WSDL šablony-22.9.2020
Specifikace formátů XML dle ETSO. Konkrétní aplikace pro účely OTE je popsáno v dokumentu D1.4.4 automatická komunikace https://www.entsoe.eu/
Příklady zpráv XML příklady XML zpráv

 

Manuály
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Manuál pro externí uživatele CDS elektřina
Heslo k otevření ZIP souboru pro uživatele CDS i nově registrovaným subjektům na vyžádání zde (poslední aktualizace 26.05.2020)
Manuál externích subjektů.zip
Manuál rozhraní webových služeb OTE D1.4.3 webové služby.pdf
Manuál rozhraní automatické komunikace   D1.4.4 automatická komunikace.pdf
Manuál rozhraní služby REST D1.4.4. rozhrani REST služby.pdf
Manuál pro přístup do testovacího prostředí SANDBOX Manuál pro přístup do SANDBOXu
Video upoutávka na SANDBOX Video upoutávka na SANDBOX.zip
Uživatelský manuál pro externí uživatele veřejného webu OTE - webové služby Manuál webových služeb OTE veřejného webu.pdf

 

Informace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Číselník sítí Číselník sítí.xls
Řešení odpojování OPM při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci Postup při odpojování.pdf
Standardy kvality zasílaných dat OTE, a.s. Standardy kvality dat.pdf

 

Prohlížení XML faktur
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Nutná instalace kvalifikovaného kořenového certifikátu od autority I.CA www.ica.cz
Program na prohlížení XML faktur Prohlížeč XML faktur.zip
Popis nastavení pro správné zobrazování elektronicky podepsaných faktur Popis nastavení pro podepsané PDF faktury.docx