Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace Elektřina

Formáty zpráv XML, šablony XSD, WSDL a ETSO
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv EDI D1.4.1 formáty EDI.doc
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML.docx
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2 šablony XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony
Specifikace formátů XML dle ETSO. Konkrétní aplikace pro účely OTE je popsáno v dokumentu D1.4.4 automatická komunikace https://www.entsoe.eu/
Příklady zpráv XML příklady XML zpráv

 

Upgrade systému CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Informace k odstávkám v souvislosti s upgradem CS OTE v termínech 13.10.2018-14.10.2018 a 20.10.2018-21.10.2018 Odstávka systému CS OTE

 

Změna v monitoringu služeb a úprava zprávy 249 - platné od 21.2.2018
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
S účinností od 21.2.2018 (po pravidelné odstávce CS OTE v noci na 21.2.2018) dojde v CS OTE u komodity elektřina k úpravě funkcionality monitoringu služeb na OPM a s tím související úpravě obsahu zprávy 249, kterou je výsledek monitoringu služeb zasílán účastníkům. Bližší informace – viz přiložený soubor. Úprava monitoru služeb a zprávy 249.docx

Upozornění:
Upozorňujeme, že s účinností od 1.1.2018 je v rámci registrace/aktualizace kmenových dat OPM prostřednictvím msgcode 111 či obchodního portálu v CS OTE vyžadována povinnost uvést položku „kategorie odběru“ nebo „distribuční sazba“ příslušného EAN OPM. V opačném případě je zpráva týkající se registrace/aktualizace kmenových dat OPM odmítnuta. Bližší informace viz. níže.

 

Změny týkající se registrace/aktualizace kmenových dat OPM v CS OTE s účinností od 1.1.2018
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
S účinností od 1.1.2018 je v rámci registrace/aktualizace kmenových dat OPM prostřednictvím msgcode 111 či obchodního portálu v CS OTE vyžadována povinnost uvést položku „kategorie odběru“ nebo „distribuční sazba“ příslušného EAN OPM. Bližší informace - viz přiložený soubor.
Kategorie odběru u EAN OPM v CS OTE.docx 

 

Změny nasazené s platností novely vyhlášky 408/2017 Sb. k 1.6.2017
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Přehled změn v CS OTE týkající se komodity elektřina reflektující změny obsažené v návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
Přehled změn.docx 

 

Výkaz LDS
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Informace o výkazech LDS pro PLDS informace o výkazech LDS pro PLDS.docx
Podrobný návod na vyplnění výkazu LDS Návod na vyplňení výkazu LDS .xlsx

 

Generátor průběhových dat
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Excel generátor xml průběhových dat + návod na vyplnění
EXCEL GENERATOR XML.zip

 

Doplňkové údaje pro fakturaci distribuce ( DUFMO a DUFVO)+ makra pro generování DUF z excel
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Změna zaokrouhlení DUF při úpravě platné od 21.2.2017 DUFVO a MO verze 2017 final.xlsx 
Excel s makrem generujícím xml DUFMO, návod a příklad – verze 7 DUFMOv7.zip
Excel s makrem generujícím xml DUFVO, návod a příklad – verze 4 DUFVOv4.zip

 

Manuály
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Manuál pro externí uživatele CDS elektřina
Heslo k otevření ZIP souboru pro uživatele CDS i nově registrovaným subjektům na vyžádání zde (poslední aktualizace 23.11.2016)
Manuál externích subjektů.zip
Manuál rozhraní webových služeb OTE D1.4.3 webové služby.pdf
Manuál rozhraní automatické komunikace   D1.4.4 automatická komunikace.pdf
Manuál rozhraní služby REST D1.4.4. rozhrani REST služby.pdf
Manuál pro přístup do testovacího prostředí SANDBOX Manuál pro přístup do SANDBOXu.doc
Video upoutávka na SANDBOX Video upoutávka na SANDBOX.zip
Uživatelský manuál pro externí uživatele veřejného webu OTE - webové služby Manuál webových služeb OTE veřejného webu.docx

 

Informace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Číselník sítí Číselník sítí.xls
Řešení odpojování OPM při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci Postup při odpojování.pdf
Standardy kvality zasílaných dat OTE, a.s. Standardy kvality dat.pdf

 

Prohlížení XML faktur
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Nutná instalace kvalifikovaného kořenového certifikátu od autority I.CA www.ica.cz
Program na prohlížení XML faktur Prohlížeč XML faktur.zip
Popis nastavení pro správné zobrazování elektronicky podepsaných faktur Popis nastavení pro podepsané PDF faktury.docx