Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Dokumentace Elektřina

Formáty zpráv XML, šablony XSD, WSDL a ETSO platné od 12.06.2024
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML D1.4.2 formáty XML

Specifikace XML (šablony XSD) 

D1.4.2 formáty XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci D1.4.2 šablony WSDL
Nový způsob zúčtování odchylek a evidence RE z evropských platforem pro výměnu regulační energie
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Stanovení zúčtovací ceny odchylky pro elektroenergetiku Stanovení zúčtovací ceny odchylky

Principy předávání dat RE z platforem MARI, TERRE, PICASSO

Principy předávání dat RE z platforem MARI, TERRE, PICASSO
Úpravy systému CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Změny v CS OTE v souvislosti s navrhovanými změnami legislativy k 1.7.2024 Předpokládané nasazení těchto úprav do testovacího systému OTE SANDBOX se zúčtovací periodou 15 minut je druhá polovina května 2024. Předpokládané legislativní změny k 1.7.2024
Atributy a zprávy zasílané z OTE na účastníky trhu vyvolané akcemi EDC v CS OTE Předpokládané nasazení těchto úprav do testovacího systému OTE SANDBOX se zúčtovací periodou 15 minut je druhá polovina května 2024. Komunikace OTE-EDC s dopady na účastníky trhu
Registrace výroben od 1.7.2024 Registrace výroben od 1.7.2024.docx
Úpravy OTE k 1.1.2024 v souvislosti s novelou 193/2023 Sb. Specifikace evidence regulačních stupňů dle 193_2023Sb v CS OTE
Úpravy systému CS OTE s platností od 1.10.2023 Úpravy systému CS OTE s platností od 1.10.2023.docx
Úpravy v systému CS OTE nasazované od 1.7.2023-Nový status DÚF pro poskytnutí informace o vyúčtování Úpravy v systému CS OTE nasazované od 1.7.2023-Nový status DÚF pro poskytnutí informace o vyúčtování.docx
Úpravy v CS OTE elektřina v souvislosti s novelou PTE k 1.1.2023 Úpravy v CS OTE v souvislosti s PTE.docx
Úpravy v CS OTE nasazované k 1.1.2022 a k 26.1.2022 Úpravy v CS OTE nasazované k 1.1.2022 a k 26.1.2022.docx

Změny v CS OTE s účinností od 25.5.2021

Popis změn nasazovaných v rámci odstávky CS OTE dne 25.5.2021.pdf
Návod na vyplnění výkazu LDS a RDS s respektováním trakční elektřiny (aktualizováno 5.1.2023). Návod na vyplnění opravných výkazů PDS a výkazů LDS s trakcí.docx

Úpravy systému CS OTE

Změna reakce CS OTE na uvedení answer required ve zprávě.docx

Registrace OPM s více předávacími místy v CS OTE

Registrace OPM s více předávacími místy v CS OTE.docx
Manuály
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Manuál pro externí uživatele CDS elektřina
Heslo k otevření ZIP souboru pro uživatele CDS i nově registrovaným subjektům na vyžádání zde (poslední aktualizace 21.09.2023)
Manuál externích subjektů.zip
Manuál rozhraní webových služeb OTE D1.4.3 webové služby.pdf
Manuál rozhraní automatické komunikace   D1.4.4 automatická komunikace.pdf
Manuál pro přístup do testovacího prostředí SANDBOX Manuál pro přístup do SANDBOXu
Uživatelský manuál pro externí uživatele veřejného webu OTE - webové služby Manuál webových služeb OTE veřejného webu
Informace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Číselník sítí Číselník sítí.xls
Řešení odpojování OPM při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci Postup při odpojování.pdf
Standardy kvality zasílaných dat OTE, a.s. Standardy kvality dat.pdf
Prohlížení XML faktur
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Nutná instalace kvalifikovaného kořenového certifikátu od autority I.CA www.ica.cz
Program na prohlížení XML faktur Prohlížeč XML faktur.zip
Popis nastavení pro správné zobrazování elektronicky podepsaných faktur Popis nastavení pro podepsané PDF faktury.docx