Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Informace k přechodu na 15 min. zúčtovací periodu u komodity elektřina

Obsah:


S účinností od 1. července 2024 přechází Česká republika na 15minutové zúčtovací a vypořádací období u komodity elektřina. Dokumenty, které se týkají úprav informačního systému operátora trhu v souvislosti s touto změnou, včetně předpokládaných úprav externích rozhraní v souvislosti s přechodem na 15minutový interval zúčtování a obchodování v ČR z pohledu operátora trhu, jsou průběžně zveřejňovány na této webové stránce. Níže je také plán testování a očekávaný plán GoLive implementace nových funkcionalit v souvislosti s přechodem na 15minutovou zúčtovací periodu.


XSD šablony a Wsdl
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML D1.4.2 formáty XML

Specifikace XML (šablony XSD) (aktualizace proběhla dne 23.5.2024)

D1.4.2 formáty XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci (aktualizace proběhla dne 29.5.2024) D1.4.2 šablony WSDL
Specifikace formátů XML dle ETSO. Konkrétní aplikace pro účely OTE je popsáno v dokumentu D1.4.4 automatická komunikace https://www.entsoe.eu/
Příklady zpráv XML příklady XML zpráv

Podkladové dokumenty v souvislosti s přechodem na 15minutovou zúčtovací periodu
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ

Dokument obsahující změny rozhraní komunikačního formátu CDSDATA a formátů zpráv pro trhy a zúčtování pro zúčtovací periodu 15 minut. Součástí dokumentu jsou i odpovědi na dotazy vznesené na webináři a konaném dne 18.6.2020, případně zaslané na e-mail spot-markets@ote-cr.cz.

Komunikační formát CDSDATA a Trhy a Zúčtování pro zúčtovací periodu 15 minut

Aktualizace provedena dne 12 června 2023

Změny v automatické komunikaci – CIM (ERD + Data kapacit)

Změny v automatické komunikaci – CIM

Přehled zavádění 15 minutových produktů na krátkodobých trzích s elektřinou provozovaných OTE

Přehled ke stažení zde

Dokumentace k TDD elektřina - 15 minuty (platné od 01.07.2024)

Dokumentace TDD

Webináře

POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ

Prezentace z webináře 28. 5. 2024 popisující změny v systému CS OTE v červnu 2024, zejména změny od 13. 6. 2024

Prezentace ke stažení zde

Prezentace z webináře konaného dne 7. 3. 2024 - Informace ke změnám na krátkodobých trzích s elektřinou v roce 2024/25 v souvislosti se zavedením 15minutové obchodní periody v ČR, vnitrodenních aukcí a 15minutové zúčtovací odchylky

Prezentace ke stažení zde

Prezentace z webináře konaného dne 13. 2. 2024 – nový framework CS OTE v oblastech předávání průběhových měření v 15min.intervalu a předávání údajů o kmenových datech EAN OPM

Prezentace k dispozici zde

Prezentace z webináře konaného dne 21. 11. 2023 – nový formát CDSDATA

Prezentace k dispozici zde

Prezentace z webináře konaného dne 21.06.2023

Poznámka: neaktuální - pro aktuální informace prosím sledujte informace z webinářů umístěné výše.

 Prezentace.pdf

Dotazy a odpovědi k přechodu na 15 min interval

Dotazy a odpovědi k přechodu na 15 min interval (aktualizováno 29.05.2024).pdf


Dokumentace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Specifikace XML (šablony XSD) XSD šablony DT-IDA-ZO-FZ_v2.0.zip je dostupné v sekci 15minutový sandbox.
WSDL pro automatickou komunikaci (aktualizace provedena dne 02.02.2024) WSDL pro automatickou komunikaci 2.0 je dostupné v sekci 15minutový sandbox.
Rozhraní webových služeb ve verzi 2.3. D1.4.3 Externí rozhraní CS OTE - Webové služby
Formáty zpráv pro DT, IDA,ERD, ZO, FZ D1.4.4 Externí rozhraní CS OTE - Formáty zpráv pro DT, IDA, ZO, FZ, CDS,ERD
Formáty zpráv Elektřina Komunikační formát CDSDATA pro zúčtovací periodu 15 minut
Formáty zpráv Plyn Bude doplněno později
Formáty zpráv POZE Bude doplněno později

Generátor XML s průběhovými daty v optimalizovaném formátu CDSDATA pro 60min. periodu

EXCEL_GENERATOR_od_1_2_2024.zip 


Předpokládaný GoLive plán implementace nových funkcionalit v souvislosti s přechodem na 15minutový zúčtovací interval u komodity elektřina

Datum účinnosti od: Funkcionalita
Implementováno od 01.02.2024 GoLive optimalizovaného formátu CDSDATA 1)
Nové rozhraní CDS (60min), včetně nového atributu "resolution" pro identifikaci periody.
13.6.2024 (pro den dodávky 14.6.2024)
-> nasazení změn proběhne v CS OTE dne 12. 6. 2024 večer
GoLive NOVÉ uživatelské grafické rozhraní a NOVÉ rozhraní pro automatickou komunikaci a výměnu zpráv pro trhy:
Denní trh (60min)
Vnitrodenní aukce (60min)
Zúčtování odchylek a trhů (60min)
ERD (Evidence realizačních diagramů)
        o do dne dodávky 30.6.2024 obchodní perioda v rozlišení 60min
        o od dne dodávky 1.7.2024 obchodní perioda v rozlišení 15min
• Finanční řízení jen rozšíření rozhraní pro automatickou komunikaci

25.06.2024
-> nasazení změn v CS OTE proběhne dne 24. 6. 2024 večer.

Perioda po nasazení změn:
• 60min za dny dodávky 25. – 30.6.2024
• 15min od dne dodávky 1.7.2024 dále do budoucna

GoLive NOVÉ uživatelské grafické rozhraní (bez dopadu na rozhraní pro automatickou komunikaci a výměnu zpráv)
 • CDS-elektřina: technická kmenová data OPM (registrace/aktualizace OPM,odpojení OPM, znovupřipojení OPM, výpis služeb dle OPM, atd.) + předávání údajů o měřených datech + sestavy týkající se TDD a clearingu TDD (60min)
 • CDS-plyn (OPM)
 • Finanční řízení
 • OTE veřejný web

1.7.2024 (=den dodávky) 2)

Pro den dodávky od 1.7.2024 CS OTE začne rozlišovat automaticky následující periody
Denní trh (60min)
Vnitrodenní trh - kontinuální (15/60min) – bude umožněno obchodování v obou periodách
Vnitrodenní aukce (15min)
Zúčtování odchylek a trhů (15min) , kromě zúčtování DT (zůstává v 60min až do Q1/2025)
ERD (15min)
Finanční řízení (15min)
CDS-elektřina
   o pro data s obdobím dodávky do 30.6.2024 v rozlišení 60 min periody
   o pro data obdobím dodávky od 1.7.2024 v rozlišení 15min periody

Poznámka: Denní trh - zůstává beze změny v 60min.

 H2 2024 – H1 2025 3)  GoLive NOVÉ uživatelské grafické rozhraní pro moduly:
• Registrace RÚT
POZE
Reklamace,
CDS-elektřina (mimo výše uvedené)
CDS-plyn (mimo výše uvedené)
 Q1/2025 3)  GoLive Denní trh (15/60 min)

1) Všechny zprávy CDSDATA odesílané od 01.02.2024 musí být v novém formátu!!!   

- Za období do 30.6.2024 budou zprávy zasílány v novém formátu, ale stále s hodinovým intervalem, tzn. atribut „ resolution “ = „PT60M“  

- Za období od 1.7.2024 budou zprávy zasílány v novém formátu, ale již se čtvrthodinovým intervalem, tzn. atribut „resolution“ = „PT15M“  


2)  pokud bude vyžadována odstávka, CS OTE budou účastníci trhu informováni

3) datum bude upřesněno


Předpokládaný plán testů

Datum Funkcionalita
18.3.2024 - 30.5.2024

E2E testy – CDS – profilová data (skutečná) – testy automatické komunikace pro předávání dat (15/60min) prostřednictvím optimalizovaného formátu CDSDATA. 1

15.4.2024-3.5.2024 15.4.2024-3.5.2024 E2E testy – Vnitrodenní aukce s elektřinou – nové uživatelské rozhraní (web portál) + nová AK (15/60min)
15.4.2024-17.5.2024


E2E testy – CDS – předávání údajů o kmenových datech OPM-elektřina+plyn – nové uživatelské rozhraní (web portál) 

E2E testy – CDS – předávání profilových měřených dat (elektřina) – nové uživatelské rozhraní (web portál)

22.4.2024 - 3.5.2024 E2E testy – Denní trh s elektřinou – nové uživatelské rozhraní (web portál) + AK (60min)
29.4.2024-17.5.2024 E2E testy - CDS - agregace, predikce, clearing, TDD (15/60min)
29.4.2024-3.5.2024

E2E testy - Vnitrodenní trh s elektřinou (kontinuální) - testy Shipping - část I. (týká se pouze ČEPS)

13.5.2024-31.5.2024

E2E testy – Evidence realizačních diagramů, Zúčtování odchylek elektřiny – nové uživatelské rozhraní (web portál) (15/60min) 

13.5.2024-17.5.2024 E2E testy - Vnitrodenní trh s elektřinou (kontinuální) - testy Shipping - část II. (týká se pouze ČEPS) 
27.5.2024-31.5.2024 E2E testy – Vnitrodenní trh s elektřinou (kontinuální) (15/60min) 
3.6.2024 – 7.6.2024 E2E testy - Vnitrodenní trh s plynem - testování změn v CS OTE, aplikace OTE-COM Plyn je beze změny
3.6.2024 – 24.6.2024 E2E testy – Finanční zajištění (elektřina/plyn) (15/60min) 
3.6.2024 – 24.6.2024 E2E testy - Veřejný web OTE (elektřina/plyn) (15/60min)

Bližší informace jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech na této webové stránce.