Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Informace k přechodu na 15 min. interval

V souvislosti s připravovaným zavedením 15minutové zúčtovací periody v ČR k 1. 7. 2024 si Vás dovolujeme informovat, že dne 18.6.2020 proběhl informační webinář, kde jsme on-line formou představili výstupy z analýz předpokládaných úprav externích rozhraní v souvislosti s přechodem na 15min zúčtovací a obchodní interval v ČR z pohledu operátora trhu.

 

XSD šablony a Wsdl platné na testovacím prostředí SANDBOX od 1.12.2023
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ

Specifikace XML (šablony XSD)

d1.4.2_xsd_sablony_elektrina_v_cdsdata 01-12-2023.zip

WSDL šablony pro automatickou komunikaci wsdl_ele_v_cdsdata 01-12-2023.zip

 

 

Podkladové dokumenty v souvislosti s přechodem na 15minutovou zúčtovací periodu
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ

Dokument obsahující změny rozhraní komunikačního formátu CDSDATA a formátů zpráv pro trhy a zúčtování pro zúčtovací periodu 15 minut. Součástí dokumentu jsou i odpovědi na dotazy vznesené na webináři a konaném dne 18.6.2020, případně zaslané na e-mail spot-markets@ote-cr.cz.

Komunikační formát CDSDATA a Trhy a Zúčtování pro zúčtovací periodu 15 minut

Aktualizace provedena dne 12 června 2023

Prezentace z webináře konaného dne 21.06.2023

Poznámka: pro aktuální informace prosím sledujte soubor dokument umístěný výše.

Prezentace.pdf

Dotazy a odpovědi k přechodu na 15 min interval

Dotazy a odpovědi.pdf

Přehled zavádění 15 minutových produktů na krátkodobých trzích s elektřinou provozovaných OTE

Přehled ke stažení zde

Prezentace z webináře konaného dne 21. 11. 2023

Prezentace k dispozici zde

 

POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Specifikace XML (šablony XSD) XSD šablony DT-IDA-ZO-FZ_v2.0.zip
Rozhraní webových služeb ve verzi 2.3. Externí rozhraní CS OTE - Webové služby
Formáty zpráv pro DT, IDA, ZO a FZ Externí rozhraní CS OTE - Formáty zpráv pro DT, IDA, ZO, FZ, CDS,ERD
Formáty zpráv Elektřina Komunikační formát CDSDATA pro zúčtovací periodu 15 minut
Formáty zpráv Plyn Bude doplněno později
Formáty zpráv POZE Bude doplněno později

Generátor XML s průběhovými daty v optimalizovaném formátu CDSDATA pro 60min. periodu + návod

Návod

Generátor

Předpokládaný GoLive plán implementace nových funkcionalit v souvislosti s přechodem na 15minutový zúčtovací interval u komodity elektřina

Datum účinnosti od: Funkcionalita

01.02.2024

GoLive optimalizovaného formátu CDSDATA 1)
Nové rozhraní CDS (60min), včetně nového atributu ""resolution"" pro identifikaci periody

28.05.2024

GoLive nového frameworku a rozhraní pro trhy (60min)
- Denní trh (60min)
- Vnitrodenní aukce (60 min)
- Zúčtování odchylek a trhů (60min)

30.06.2024

GoLive CDS-elektřina, tzn. nový framework + nové rozhraní CDS (15/60min)
GoLive veřejný web OTE (15/60min)

30.06.2024

GoLive nového rozhraní (15 min) pro trhy a zúčtování odchylek (v již novém frameworku z 28.5.2024)
- Vnitrodenní aukce (15 min)
- Zúčtování odchylek a trhů (15 min)
- ERD (15 min)
- Vnitrodenní trh (15 + 60 min)
- Finanční zajištění (15 + 60 min)

26.11.2024

GoLive nového frameworku ostatních částí CS OTE (POZE, Registrace RÚT, Reklamace, CDS-plyn)

Q1 2025 2)

GoLive Denní trh (15/60 min)

1) Všechny zprávy CDSDATA odesílané od 01.02.2024 musí být v novém formátu !!! Za období do 30.6.2024 budou zprávy zasílány v novém formátu, ale stále s hodinovým intervalem, tzn. atribut „ resolution “ = „PT60M“
2) datum bude upřesněno

Předpokládaný plán testů

Datum Funkcionalita

1.12.2023-31.1.2024 

E2E testy nového univerzálního rozhraní 15/60min pro předávání dat prostřednictvím formátu CDSDATA (60min perioda dat)

1.3.2024-28.6.2024 

E2E testy nového univerzálního rozhraní 15/60min pro předávání dat prostřednictvím formátu CDSDATA (15min perioda dat)
- E2E testy - předávání měřených dat (15/60min)
- E2E testy - předávání údajů o kmenových datech OPM
- E2E testy - hromadné zpracování dat 15/60min
 

1.4.2024-27.5.2024 


E2E testy nového frameworku a rozhraní pro trhy (60min)
- E2E testy - Denní trh (60min)
- E2E testy - Vnitrodenní aukce (60 min)
- E2E testy - Zúčtování odchylek a trhů (60min)

1.4.2024-27.5.2024

E2E testy nového rozhraní pro trhy (15/60 min) v již novém frameworku
- E2E testy - Vnitrodenní aukce (15/60 min)
- E2E testy - Zúčtování odchylek a trhů (15/60min)
- E2E testy - ERD (15/60min)
- E2E testy - Vnitrodenní trh

2.5.2024-28.6.2024

E2E testy 15/60min veřejný web OTE

3.6.2024-28.6.2024

E2E testy - Finanční zajištění (15/60 min)

1.10.2024-31.10.2024

E2E testy nového frameworku pro ostatní části CS OTE (POZE, Registrace RÚT, Reklamace, CDS-plyn)

1.11.2024-31.12.2024

E2E testy - Denní trh (15/60 min)

Bližší informace jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech na této webové stránce a v dokumentu Prezentace z webináře konaného dne 21.06.2023.