Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace Plyn

Formáty zpráv XML, šablony XSD a WSDL
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2G šablony XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony
Formáty zpráv XML, šablony XSD, WSDL a ETSO budou platné od 25.04.2023
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2G šablony XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony