Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Dokumentace Plyn

Formáty zpráv XML, šablony XSD, WSDL a ETSO budou platné od 19.09.2023
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML NEW
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2G šablony XSD NEW
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony NEW

Formáty zpráv XML, šablony XSD, WSDL a ETSO budou platné od 21.2.2024
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML NEW
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2G šablony XSD NEW
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony NEW