Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace Plyn

Formáty zpráv XML, šablony XSD a WSDL platné od 25.8.2020
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML platné od 25.8.2020
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML.docx
Specifikace XML (šablony XSD) platné od 25.8.2020 D1.4.2G šablony XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci platné od 25.8.2020 WSDL šablony

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD a WSDL
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML.docx
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2G šablony XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony
Specifikace formátů XML dle ETSO. Konkrétní aplikace pro účely OTE je popsáno v dokumentu D1.4.4 automatická komunikace https://www.entsoe.eu/