Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
10.05.2021 11:30:00

Aktualizace harmonogramu projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)

Companies logo.png

 Vídeň, Berlín, Varšava, Praha, Budapešť, Bukurešť, Bratislava
10. května 2021

 

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operators, „NEMOs“) a provozovatelé přenosových soustav (Transmission System Operators, „TSOs“) z Rakouska, Německa, Polska a zemí propojeného trhu regionu 4M (4M Market Coupling, „4M MC“), jmenovitě z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska, informují zúčastněné strany o drobné změně časového harmonogramu projektu propojení denních trhů DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling). 

 
Účastníci projektu na konci února 2021 úspěšně dokončili první fázi společného testování na regionální úrovni (Full Integration Testing – FIT). Následující fáze testování (Simulation Integration Testing – SIT), zaměřená zejména na testy regionálních provozních postupů, započala 22. března 2021. Regionální SIT testy měly být dle původního plánu dokončeny 4. května 2021. Účastníci projektu se ovšem rozhodli prodloužit tuto fázi testování o jeden týden, aby bylo možné díky provedení dodatečných testů zajistit robustnost a spolehlivost poskytovaného řešení. Aktualizace časového harmonogramu byla rovněž konzultována s příslušnými národními regulačními orgány a se stranami projektu SDAC (jednotné propojení denních trhů EU). 

V důsledku této drobné změny se nyní očekává, že regionální testy budou dokončeny 12. května 2021. Následovat budou testy jednotlivých provozních postupů napříč všemi systémy (End-to-End Tests) a to na celoevropské úrovni společně v rámci projektu SDAC. Testování s účastníky trhu (Member Tests) by mělo dle nového harmonogramu proběhnout od 31. května do 7. června 2021. 

 

Plán testování 

31.05.2021 

Normální den 

01.06.2021 

Úplný decoupling, vč. stínových aukcí (Shadow Auction), které organizuje JAO 

02.06.2021 

Částečný decoupling, vč. stínových aukcí (Shadow Auction), které organizuje JAO (z důvodu problémů s přeshraničními kapacitami) 

 

03.06.2021 

Částečný decoupling, vč. stínových aukcí (Shadow Auction), které organizuje JAO (z důvodu problémů s nabídkami) 

 

07.06.2021 

Druhá aukce 

 
Stínové aukce (Shadow Auction) na všech hranicích ICP bude centrálně organizovat JAO. Pro účast na testování Shadow Auction je nutné se zaregistrovat u JAO. Více informací o registraci a testování naleznete na www.jao.eu. 

 

Za předpokladu finálního potvrzení technické a právní připravenosti celého projektu je nyní spuštění projektu plánováno na 17. června 2021 (první den obchodování se dnem dodávky 18. června 2021). 
Účastníci projektu jsou nadále plně odhodláni dokončit realizaci projektu Interim Coupling a dosáhnout tak významného milníku v úsilí o vytvoření jednotného denního trhu s elektřinou v rámci celé Evropy. 

 

******* 

 
Cílem projektu “DE-AT-PL-4M MC”, označovaného také jako projekt “Interim Coupling”, je propojení hranic regionu 4M MC s celoevropským multiregionálním projektem (Multi Regional Coupling, MRC) zavedením implicitního přidělování kapacit na základě metody NTC na šesti evropských hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Úspěšným dokončením projektu a spojením regionů 4M MC a MRC se dosáhne trvalého propojení trhů v SDAC regionu a vytvoření jednotného denního trhu s elektřinou v rámci celé Evropy. 

 

Tisková zpráva ve formátu PDF k dispozici zde.