Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
15.07.2021 09:45:00

Aktuální verze manuálu formátů zpráv XML, XSD a WSDL šablon pro plyn platné od 30.07.2021

V části webu Dokumentace - plyn k připomínkování zveřejňujeme aktuální verzi manuálu formátů zpráv XML, XSD a WSDL šablony pro elektřinu platné od 30.7.2021.

Přímý odkaz na manuály pro elektřinu:

Změny:
 

Definice zprávy GASRESPONSE - enumerace atributu message-code byla rozšířena o hodnoty:

GJB - Potvrzení/chyba v požadavku na Úroveň flexibility

GNE - Potvrzení / chyba v dotazu na finančně zajištěné nominace přepravy

Definice zprávy CDSEDIGASREQ - enumerace atributu message-code kořenového elementu byla rozšířena o hodnoty:

GJA - Dotaz na Úroveň flexibility

GND - Dotaz na poslední finančně zajištěné nominace přepravy

Zprávy Edigas - číselník CLCDS025TypeList – (Imbalance type (Typ odchylky)) - doplněn  o následující enumeraci:

PFLC - Úroveň flexibility

 

Zprávy Edigas - číselník CLCDS024TypeList – Product (Produkt)- doplněn  o následující enumeraci:

FLL0 - Úroveň flexibility

LP20 - Plánované vlastní ztráty(kWh)

A dále byl přejmenován produkt:

LP10 - Plánované vlastní ztráty(v procentech)

Definice zprávy CDSGASMASTERDATA – byly přidány dva nepovinné atributy elementu OPM:

contract-type - Typ smlouvy

typmz - Typ měřicího zařízení