Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
06.01.2020 13:52:58

Objemy energií zobchodovaných na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem OTE trvale rostou

V roce 2019 dosáhl objem obchodů s elektřinou na denním trhu OTE nového ročního maxima ve výši 23,79 TWh, objem obchodů na vnitrodenním trhu s elektřinou překročil hranici 1 TWh a dosáhl nového ročního maxima ve výši 1,11 TWh a objem obchodů na vnitrodenním trhu s plynem překročil hranici 4 TWh a dosáhl nového ročního maxima ve výši 4,67 TWh.


Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou:

Obdobně jako v minulých letech Denní trh s elektřinou rostl i v roce 2019, kdy bylo na této platformě zobchodováno 23,79 TWh elektřiny. Jedná se tak o meziroční nárůst o 3,9 % oproti roku 2018. Množství zobchodované elektřiny na tomto trhu za rok 2018 ve výši 22,89 TWh bylo překročeno 16. 12. 2019. Průměrná cena obchodů na denním trhu s elektřinou (BaseLoad 2019) byla v roce 2019 40,21 EUR/MWh. Oproti roku 2018 se jedná o meziroční pokles průměrné ceny o 13 %. Nárůst objemu zobchodované elektřiny potvrzuje rostoucí trend vývoje obchodování na denním trhu s elektřinou v posledních letech.

V roce 2019 bylo na vnitrodenním trhu s elektřinou zobchodováno 1,11 TWh, což představuje meziroční nárůst o 102 % ve srovnání s rokem 2018, kdy bylo zobchodováno 0,55 TWh. Hodnoty obchodovaného množství za rok 2018 byly překročeny již 20. 11. 2019. Objem obchodů na vnitrodenním trhu s elektřinou je více než dvojnásobný proti loňskému roku zejména díky připojení k mezinárodnímu přeshraničnímu vnitrodenního trhu s elektřinou (SIDC, dříve XBID). Od tohoto připojení dne 19. 11. 2019 do konce kalendářního roku, tj. během 42 dní, bylo zobchodováno 564,66 GWh, tedy množství převyšující zobchodované množství za celý rok 2018. Průměrné denní obchodované množství v tomto období bylo 13,44 GWh.

Na blokovém trhu s elektřinou bylo zobchodováno 5,41 GWh elektřiny.

Celkově se na krátkodobých trzích OTE zobchodovalo 24,91 TWh elektřiny, což představuje číslo odpovídající více než třetině tuzemské netto spotřeby elektřiny. Bylo dosaženo nárůstu ve výši 6,2 % oproti roku 2018, ve kterém se zobchodovalo 23,46 TWh elektřiny.

K 31.12. 2019 mělo přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 121 účastníků trhu.


Organizovaný krátkodobý trh s plynem:

V roce 2019 bylo dosaženo nové roční maximum i na vnitrodenním trhu s plynem - 4,67 TWh. Došlo tak k meziročnímu nárůstu ve výši 52,7 % oproti roku 2018, ve kterém účastníci trhu uzavřeli obchody o objemu 3,06 TWh.

Vedle vnitrodenního trhu s plynem organizuje operátor trhu také trh s flexibilitou. K 31.12. 2019 mělo přístup na krátkodobý trh s plynem 98 účastníků.

Vážíme se důvěry samotných účastníků trhu v naše obchodní platformy, bez nichž by k tak významným nárůstům zobchodovaného množství elektřiny a plynu na operátorem trhu organizovaných krátkodobých trzích nedošlo. Významnou měrou se na růstu zobchodovaného množství elektřiny také podílí pokračující mezinárodní integrace denního trhu a zejména v listopadu 2019 dokončená integrace vnitrodenního trhu.

Také samotnému rozvoji obchodních platforem věnujeme značnou pozornost. Nejviditelnější technologickou inovací v roce 2019 bylo spuštění mobilní aplikace pro obchodování na vnitrodenním trhu s plynem, která je dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS.

V roce 2020 plánujeme rozšíření této mobilní aplikace i pro obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou a pokračovat budeme v další integraci již dnes propojeného denního trhu s elektřinou v rámci 4M MC (CZ-SK-HU-RO) s regionem MRC.

Věříme, že nejen těmito kroky, ale i v rámci celkové činnosti OTE, budeme nadále přispívat k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce a obchodování s elektřinou a plynem v ČR.

Tisková zpráva.pdf