Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
08.11.2023 14:30:00

Zahájení testování přechodu na 15min zúčtovací a obchodní periodu 1. prosince 2023

OTE, a.s., informuje účastníky trhu s elektřinou, že dne 1. 12. 2023 bude zahájeno v testovacím prostředí operátora trhu Sandbox testování přechodu na 15min zúčtovací a obchodní periodu.

Žádáme účastníky trhu, aby věnovali pozornost celkovému harmonogramu testování a informacím zveřejněným na odkaze https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina/15minut a zúčastnili se podle jejich činností relevantních částí testování. 

Na uvedeném odkaze se účastníci trhu dozví aktuální informace k celkovému testování a dále také detailnější informace k testování přechodu na optimalizovaný formát CDSDATA pro předávání údajů z měření elektřiny v testovacím prostředí operátora trhu Sandbox od dne 1. 12. 2023. Tento nový formát CDSDATA bude v CS OTE zaveden s účinností od 1. 2. 2024.

Připomínáme, že přechod na 15min zúčtovací (a obchodní) periodu je v České republice plánován na 1. 7. 2024. Testování jednotlivých systémů vyžaduje součinnost nejen na straně operátora trhu, ale i na straně účastníků trhu komunikujících s operátorem trhu.