Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změna v certifikátech přechod na kvalifikované certifikáty v CS OTE

Od 1. 10. 2017 je umožněno pro elektronický podpis a přístup do webového prostředí CS OTE použít pouze kvalifikovaný certifikát. Z tohoto důvodu je možné registrovat pro přístup do webového prostředí CS OTE a elektronické podepisování pouze kvalifikované certifikáty. Uživatelům CS OTE bylo umožněno ve webovém prostředí CS OTE používat původní certifikáty (komerční certifikáty vč. OTECA) do 30. 9. 2017.


Změna přístupu vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce. Používání kvalifikovaných certifikátů v CS OTE respektuje stanovisko ministerstva vnitra, které je dostupné zde.


Pro elektronický podpis v automatické komunikaci (vytváření elektronické značky) je možné až do odvolání registrovat pouze kvalifikované systémové certifikáty a to až do doby, kdy budou dostupné kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě, které tyto systémové certifikáty nahradí. Od 1.10.2017 není možné použít komerční certifikáty k vytváření elektronické značky (automatizovanému podpisu).


Pro účely zasílání šifrovaných zpráv do CS OTE prostřednictvím zabezpečeného e-mailu operátor trhu nahradil původní certifikát OTECA komerčním certifikátem. Nový komerční certifikát OTE je ke stažení umístěn na webových stránkách OTE. Pro účely příjmu šifrovaných zpráv z CS OTE prostřednictvím zabezpečeného e-mailu účastníkem trhu, musí účastník trhu od 1.10.2017 disponovat komerčním certifikátem.


Pro aplikaci OTE-COM musí účastník trhu pro přihlášení k aplikaci použít komerční certifikát. Pro elektronický podpis dat platí stejná pravidla jako v případě webového portálu, tzn. veškerá data musí být od 1. 10. 2017 podepsána pouze kvalifikovaným certifikátem.


Seznam certifikačních autorit vydávajících kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis v CS OTE je uveřejněn na webu OTE v sekci Smluvní partneři - Přístup do CS OTE - Certifikáty.


Operátor trhu v této souvislosti upozorňuje, že vydávání OTECA certifikátů není od k 1.5.2017 dále zajištěno, včetně obnovy certifikátů.


Bližší informace týkající se změny přístupu a podepisování v systému CS OTE, včetně návodu jak postupovat při výměně certifikátů v CS OTE:

 

Podporované certifikáty od 1.10.2017

  komerční certifikát kvalifikovaný certifikát kvalifikovaný serverový certifikát komerční serverový certifikát elektronická pečeť vysvětlení
Portál OTE   
přihlášení do portálu OTE NE ANO   - - od 1.10.2017 bude pro veškerou komunikaci pomocí portálu CS OTE využíván výhradně kvalifikovaný certifikát a jeho systémové obdoby 
podepisování dat zasílaných přes portál OTE NE ANO 
upload souborů za pomoci portálu OTE NE  ANO 
zabezpečená komunikace pomocí mailu/SMTP   
zasílání šifrovaných zpráv do OTE NE ANO  ANO  NE  ANO  Pro plnohodnotnou mailovou komunikaci bude od 1.10.2017 nutné mít jak komerční certifikát (tímto je šifrována komunikace z OTE k účastníkovi), tak kvalifikovaný  
příjem zašifrovaných zpráv z OTE ANO NE  NE  ANO  NE 
Automatická komunikace (SOAP) s CDS elektřina, plyn a POZE(server-client i server-server)   
automatická komunikace pomocí SOAP  -                  - ANO ANO od 19.10.2022 nebude pro TSL autentizaci ze strany OTE vyžadován certifikát(zde by se použil komerční), ale veškerou komunikaci účastník->OTE bude nutné podepsat kvalifikovaným certifikátem 
Automatická komunikace REST služby  
automatická komunikace pomocí REST služeb  - ANO Vzhledem k tomu, že u rest služeb se provádí pouze autentifikace účastníka, bude pro tuto službu nutné se autentifikovat komerčním certifikátem 
přístup prostřednictvím aplikace OTE-COM  
přihlášení do aplikace OTE-COM ANO NE  - pro provozování komunikace bude nutná jak autentifikace(komerční certifikát), tak podepsání zprávy do OTE(kvalifikovaný certifikát) 
podepisování transakcí v aplikaci NE  ANO   -
Automatická komunikace na AMQP server
autentizace uživatele ANO  NE  NE ANO  NE 
podepisování transakcí NE  ANO ANO  NE  ANO

Změny v certifikátech od 1. října 2017.pdf (196 KB)