Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
24.05.2023 12:00:00

Formáty zpráv XML pro elektřinu a plyn k připomínkování do 06.06.2023

V části webu Dokumentace - elektřina k připomínkování a Dokumentace - plyn k připomínkování

 zveřejňujeme formáty zpráv XML, šablony XSD k připomínkování do 06.06.2023 s platností od 21.06.2023.