Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
26.01.2023 14:45:00

Informace pro výrobce vztahující se k Nařízení č. 298/2022 Sb. a č. 5/2023 Sb.

V návaznosti na zveřejnění Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, a Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, informujeme výrobce elektřiny a plynu, jak postupovat v případě žádostí o kompenzace (dále společně jako „Nařízení“).

 

Pro zpřístupnění žádostí v systému CS OTE je třeba řádně vyplnit „Žádost pro výrobce elektřiny/plynu o rozšíření přístupových práv v CS OTE“ dostupnou zde: https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace

 

Žádost podepsanou členem/členy statutárního orgánu či jiným oprávněným zástupcem/zástupci elektronicky kvalifikovaným certifikátem zašlete datovou schránkou (ID datové schránky azefhvx).

 

K případným požadovaným mimořádným zálohám upozorňujeme, že společnost OTE, a.s., nerozhoduje o přidělení mimořádných záloh či jejich výše. V této věci je třeba kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, které výši mimořádných záloh stanovuje v souladu s § 15 Nařízení vlády č. 5/2023.

 

Dotazy, zda výrobce splňuje podmínky Nařízení směřujte na 1212@mpo.cz