Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
06.12.2019 11:17:00

Mezinárodní propojení vnitrodenního trhu OTE – první zkušenosti z provozu

Prvních čtrnáct dní fungování vnitrodenního trhu (VDT) s elektřinou v rámci projektu SIDC/XBID potvrdilo úspěch

Dne 19. 11. 2019, společnost OTE, a.s., (operátor trhu, OTE), jako Nominovaný organizátor trhu v ČR podle nařízení Komise (EU) 2015/1222 úspěšně, v rámci tzv. druhé vlny implementace do evropského propojení vnitrodenních trhů (VDT) s elektřinou (SIDC, dříve také známé pod zkratkou XBID), propojil organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou v ČR s ostatními zeměmi EU. Na tomto projektu, který je v souladu s výše uvedeným nařízením EU (CACM) a stanoví se jím rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (nařízení CACM), operátor trhu spolupracuje s provozovatelem přenosové soustavy.

„Výsledky prvních čtrnácti dní provozu pozitivně překračují naše očekávání“, říká Jakub Šrom vedoucí odboru Obchod. V rámci druhé vlny propojování vnitrodenních trhů s elektřinou bylo ke stávajícím 14 zemím, které SIDC již provozovaly (Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku a Švédsku) připojeno dalších 7 zemí (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko). Již v prvních hodinách propojeného trhu předčila četnost uzavíraných obchodů očekávané výsledky, kdy, jak již bylo uvedeno v tiskové zprávě ze dne 20. 11. 2019, bylo za první 2 hodiny přeshraničního obchodování na den dodávky 20. 11. 2019 uzavřeno více než 1 000 obchodů s celkovým objemem cca 1 400 MWh. V průběhu noci proběhly obchody mezi obchodníky v ČR a ve státech jako například Německo, Finsko Španělsko, Estonsko, Chorvatsko a další.

Propojení trhu (denního a vnitrodenního), jak je požadováno nařízením CACM, vede k odstraňování bariér pro přeshraniční obchodování a podporuje jednu ze základních principů, na kterém je evropská spolupráce založena. Jedná se o podmínku zajištění volného, pohybu zboží, osob a služeb. Energetický trh segmentovaný na jednotlivé národní trhy (přestože fyzicky propojené) je neefektivní a obchodování na něm více rizikové, tudíž drahé. Přestože propojování trhů s elektřinou má především usnadnit obchodování a snížit ztráty z neefektivního využívání přeshraničních kapacit, celkový dopad je mnohem širší. Pro obchodníky, díky sjednocení obchodních pravidel, propojování trhů usnadňuje vstup na jednotlivé evropské trhy a rozšíření obchodních příležitostí, pro provozovatele přenosových soustav zvyšuje efektivitu využití přeshraničních profilů. Pro konečného zákazníka vytvoření jednotného trhu s elektřinou přináší zvýšení bezpečnosti v zásobování elektřinou a také benefity, které vyplývají z širšího výběru dodavatele díky vyšší konkurenci na jednotlivých trzích.  To v celkovém kontextu vede k tlaku na neregulovanou složku ceny elektřiny i pro konečného zákazníka.

Během prvních 14 dní přeshraničního obchodování bylo na VDT zobchodováno 162 666 MWh, což je přibližně 30 procent zobchodovaného množství za celý rok 2018, kdy bylo na VDT zobchodováno 550 170 MWh. Z toho bylo 105 816 MWh exportováno, 51 420 MWh importováno a 4 391 MWh bylo zobchodováno vnitrostátně. Propojením došlo na VDT k desetinásobnému nárůstu uzavřených obchodů z průměrně necelých 400 obchodů za den na necelých 4 000 obchodů za den. Za hodinu je na tomto trhu průměrně uzavřeno necelých 500 obchodů.

Jedná se o významný krok v rámci integrace trhů a mezinárodní spolupráce, který potvrdil operátora trhu v roli plnohodnotného a spolehlivého partnera v takto náročném mezinárodním projektu s účastí mnoha států Evropy.

Obchody vznikaly prostřednictvím SIDC nejenom s okolními státy jako je Rakousko či Německo, ale se všemi 20 státy propojenými v rámci SIDC. Nejméně se zobchodovalo s Lotyšskem (47 MWh v 17 obchodech) a nejvíce se obchodovalo s Německem (cca 120 000 MWh v cca 40 000 obchodech).

Celá tisková zpráva (vč. grafů) ke stažení zde:
Tisková zpráva.pdf