Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  21.05.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 106,634 229,428 168,031 -61,397 -0,034 2 927,80 -62 817,48 -374,21 -1,00
2 140,533 302,969 221,751 -81,218 -0,033 610,70 -109 210,98 -492,86 -1,00
3 161,837 278,611 220,224 -58,387 -0,037 1 102,20 -124 901,12 -567,42 -1,00
4 136,928 287,096 212,012 -75,084 -0,028 1 312,40 -101 741,56 -480,24 -1,00
5 60,733 182,739 121,736 -61,003 -0,033 6 878,60 -25 936,94 -213,56 -1,00
6 98,029 261,165 179,597 -81,568 -0,029 568,20 -61 717,76 -344,10 -1,00
7 7,927 200,311 104,119 -96,192 -0,027 27 984,80 -2 896,19 -28,74 -1,00
8 106,333 233,263 169,798 -63,465 -0,033 576,50 -63 298,36 -373,16 -1,00
9 27,339 277,761 152,550 -125,211 -0,039 732,60 -14 623,32 -96,68 -1,00
10 -16,475 222,283 102,904 -119,379 -0,025 40 420,70 -49 533,18 2 440,61 2 350,00
11 17,362 231,386 124,374 -107,012 -0,062 17,30 -7 574,33 -61,76 -1,00
12 49,941 260,699 155,320 -105,379 -0,041 49,90 -27 198,32 -175,79 -1,00
13 22,832 268,698 145,765 -122,933 -0,032 1 668,50 -11 670,91 -80,91 -1,00
14 -18,265 334,485 158,110 -176,375 -0,035 53 819,60 -60 639,62 2 450,45 2 350,00
15 2,522 409,118 205,820 -203,298 -0,022 29 390,00 -1 817,85 -9,82 -1,00
16 73,937 452,647 263,292 -189,355 -0,037 73,90 -68 206,01 -259,77 -1,00
17 73,839 493,563 283,701 -209,862 -0,039 73,80 -73 390,69 -259,43 -1,00
18 43,529 391,945 217,737 -174,208 -0,029 4 745,50 -33 215,76 -153,35 -1,00
19 45,319 344,063 194,691 -149,372 -0,019 280,40 -30 925,26 -159,61 -1,00
20 30,420 332,066 181,243 -150,823 -0,020 265,50 -19 327,36 -107,47 -1,00
21 114,928 422,606 268,767 -153,839 -0,028 67 681,60 -108 223,77 -403,24 -1,00
22 377,513 643,115 510,314 -132,801 -0,013 127 383,00 -674 650,30 -1 322,29 -1,00
23 -23,443 262,829 119,693 -143,136 -0,057 68 390,60 -73 545,57 2 478,93 2 350,00
24 53,262 178,512 115,887 -62,625 -0,062 55 066,60 -21 655,76 -187,41 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Aktuální hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.