Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Společnost FITEN S.A. byla ukončena v systému CS OTE jako subjekt zúčtování s přístupem na krátkodobé trhy v elektroenergetice
26.02.2020
Měsíční zpráva OTE za leden 2020
20.02.2020
Aktuální verze manuálu formátů zpráv XML, XSD a WSDL šablon pro elektřinu platné od 18.2.2020
04.02.2020
Další aktuální novinky

Denní trh - Spot Market Index 29.02.2020

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 26,17
-19,51 %
64 618,7
PEAK LOAD 31,09
-12,33 %
35 269,2
OFFPEAK LOAD 21,24
-28,12 %
29 349,5
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 29.02.2020

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 17,06
-44,39 %
507,5
PEAK LOAD 0,00
OFFPEAK LOAD 17,06
-40,52 %
507,5
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 27.02.2020

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -1 155,12 4 256,11
Zúčtovací cena protiodchylky -1,00 2 350,00
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -346,567 329,751
Náklady na RE 2 884 111,50
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 27.02.2020

Index OTE 9,917 EUR/MWh
Cena 9,920
+2,06 %
EUR/MWh
Množství 1 788,000 MWh
Množství za měsíc 244 885,8 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 27.02.2020

Systémová odchylka -6 955,7 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 9,72
+1,99 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 10,14
+2,01 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 27.02.2020

Množství kladné zobchodované flexibility 6 008,7 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -10 783,5 MWh
Marginální cena kladné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data VDT elektřina 3. hodina
29.02.2020 01:08:18
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina - blokové kontrakty 3. hodina
29.02.2020 01:07:58
Detail
Zveřejněná data roční zprávy o trhu elektřina V0
29.02.2020 00:31:07
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina 2. hodina
29.02.2020 00:08:15
Detail
Další informace