Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Úprava v XSD šablonách k připomínkování planých od 20.12.2022
06.12.2022
Společnost Rodinná energie a.s. byla ukončena v systému CS OTE jako subjekt zúčtování v plynárenství a elektroenergetice
06.12.2022
Úpravy v CS OTE elektřina v souvislosti s novelou PTE k 1.1.2023
05.12.2022
Další aktuální novinky

Denní trh - Spot Market Index 08.12.2022

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 386,31
+14,95 %
99 185,0
PEAK LOAD 457,74
+17,41 %
52 180,4
OFFPEAK LOAD 314,88
+11,54 %
47 004,6
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 07.12.2022

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 301,16
-18,64 %
7 803,6
PEAK LOAD 382,32
-11,79 %
4 674,9
OFFPEAK LOAD 230,14
-25,01 %
3 128,7
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 06.12.2022

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -3 580,17 13 728,00
Zúčtovací cena protiodchylky -2 202,99 12 253,86
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -89,160 75,630
Náklady na RE 9 125 457,03
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 06.12.2022

Index OTE 137,633 EUR/MWh
Cena 137,630
+2,49 %
EUR/MWh
Množství 5 212,000 MWh
Množství za měsíc 57 118,4 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 06.12.2022

Systémová odchylka -8 668,0 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 134,88
+3,91 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 140,87
+2,85 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 06.12.2022

Množství kladné zobchodované flexibility 9 181,5 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 109,4 MWh
Marginální cena kladné flexibility 0,970
-80,60 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
07.12.2022 14:53:48
Detail
Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
07.12.2022 14:49:18
Detail
Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
07.12.2022 14:37:07
Detail
Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
07.12.2022 14:35:16
Detail
Další informace