Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku u odběrných míst dodavatele elektřiny EASY energie s.r.o.
14.01.2019
Informace o ukončení Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené mezi společnostmi PREdistribuce, a.s. a dodavatelem elektřiny EASY energie s.r.o.
07.01.2019
Objem zobchodované elektřiny na denním trhu s elektřinou OTE trvale roste
04.01.2019
Další aktuální novinky

Denní trh - Spot Market Index 17.01.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 47,72
-0,17 %
75 553,9
PEAK LOAD 54,49
-5,44 %
39 125,7
OFFPEAK LOAD 40,95
+7,83 %
36 428,2
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 17.01.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 33,95
-22,70 %
187,7
PEAK LOAD 0,00
OFFPEAK LOAD 33,95
-12,90 %
187,7
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 15.01.2019

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -293,06 5 603,00
Zúčtovací cena protiodchylky -1,00 2 866,93
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -139,683 83,446
Náklady na RE 2 066 248,50
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 15.01.2019

Index OTE 22,122 EUR/MWh
Cena 22,120
+1,33 %
EUR/MWh
Množství 9 247,000 MWh
Množství za měsíc 217 716,4 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 15.01.2019

Systémová odchylka 9 508,6 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 21,60
+0,93 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 22,56
+0,09 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 15.01.2019

Množství kladné zobchodované flexibility 5 451,8 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 632,7 MWh
Marginální cena kladné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data VDT elektřina 5. hodina
17.01.2019 03:08:30
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina - blokové kontrakty 5. hodina
17.01.2019 03:07:55
Detail
Zveřejněná data vyrovnávacího trhu 4. hodina
17.01.2019 02:38:05
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina 4. hodina
17.01.2019 02:08:29
Detail
Další informace