Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Aktualizované Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 30) a pro plynárenství (Revize 18)
03.06.2020
Prodloužení doby obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou
03.06.2020
Společnost TrailStone GmbH byla ukončena v systému CS OTE jako subjekt zúčtování v plynárenství
28.05.2020
Další aktuální novinky
Mimořádná zpráva  -  Změna telefonních čísel Detail

Denní trh - Spot Market Index 06.06.2020

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 5,58
-76,72 %
56 998,4
PEAK LOAD 2,91
-89,00 %
30 430,0
OFFPEAK LOAD 8,24
-61,54 %
26 568,4
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 06.06.2020

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 7,48
-61,18 %
3 753,8
PEAK LOAD 6,51
-67,98 %
887,0
OFFPEAK LOAD 7,72
-57,58 %
2 866,8
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 04.06.2020

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -428,84 8 400,00
Zúčtovací cena protiodchylky -1,00 3 935,41
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -424,559 122,241
Náklady na RE 3 697 702,90
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 05.06.2020

Index OTE 5,608 EUR/MWh
Cena 5,610
-1,75 %
EUR/MWh
Množství 30 442,000 MWh
Množství za měsíc 91 597,8 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 04.06.2020

Systémová odchylka -15 144,8 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 5,60
+10,45 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 5,86
+9,74 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 04.06.2020

Množství kladné zobchodované flexibility 180,0 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -19 722,5 MWh
Marginální cena kladné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 2,970
+29 600,00 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data VDT elektřina 10. hodina
06.06.2020 09:00:37
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina - blokové kontrakty 10. hodina
06.06.2020 09:00:20
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina 9. hodina
06.06.2020 08:00:37
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina - blokové kontrakty 9. hodina
06.06.2020 08:00:20
Detail
Další informace