Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Seminář k představení CACM Report 2020 – Registrace
21.09.2021
Měsíční zpráva o trhu s elektřinou a plynem
20.09.2021
SIDC: Potvrzení termínu go-live pro integraci Itálie a plán pro integraci Řecka a Slovenska do SIDC
15.09.2021
Další aktuální novinky

Denní trh - Spot Market Index 25.09.2021

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 127,59
+17,02 %
59 202,9
PEAK LOAD 128,54
+5,11 %
29 402,9
OFFPEAK LOAD 126,63
+32,21 %
29 800,0
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 25.09.2021

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 97,95
-27,79 %
3 687,4
PEAK LOAD 0,00
OFFPEAK LOAD 97,95
-19,36 %
3 687,4
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 23.09.2021

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -413,76 14 700,00
Zúčtovací cena protiodchylky -1,00 4 385,06
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -111,543 117,934
Náklady na RE 3 895 958,93
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 24.09.2021

Index OTE 67,969 EUR/MWh
Cena 67,970
-1,99 %
EUR/MWh
Množství 5 233,000 MWh
Množství za měsíc 238 080,7 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 23.09.2021

Systémová odchylka 10 998,4 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 67,65
-4,14 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 70,74
-3,82 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 23.09.2021

Množství kladné zobchodované flexibility 6 000,1 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -9 484,9 MWh
Marginální cena kladné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 0,100
-99,50 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
25.09.2021 05:07:37
Detail
Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
25.09.2021 05:05:43
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina 6. hodina
25.09.2021 05:01:50
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina - blokové kontrakty 6. hodina
25.09.2021 05:01:33
Detail
Další informace