Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Normálová teplota (°C) 14,1 14,0 14,5 14,9 15,0 15,0 15,3 14,7 14,9 14,8 15,0 15,2 15,7 15,9 15,2 14,5 14,8 15,6 15,8 15,9 16,0 16,6 16,0 16,3 16,7 17,5 17,7 16,7 16,2 16,2
Skutečná teplota (°C) 14,8 14,2 15,3 15,7                                                    
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1961-1990 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - červen 2020

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.