Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) 12,3 12,2 11,4 11,1 10,9 11,7 11,7 12,7 12,8 13,1 13,4 12,7 12,3 12,3 11,5 12,2 12,8 13,3 13,6 13,4 14,0 13,8 13,4 13,8 14,3 14,6 14,7 14,4 14,7 14,6 14,6
Skutečná teplota (°C) 12,1 11,2 8,7 10,9 14,4 12,8 9,1 9,2 10,9 12,5 13,1 11,6 11,0 10,9 11,0 10,7 8,2 9,4 11,5 15,8 18,1 18,1 15,3 11,1 13,6 14,2          
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1991-2020 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - květen 2023

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.