Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Česká republika
Teplota\Den
Normálová teplota (°C)
Skutečná teplota (°C)
Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) 10,4 10,3 10,3 10,1 10,1 10,8 11,0 10,0 9,4 9,6 9,7 9,6 9,5 9,0 8,5 8,1 8,2 7,8 7,7 7,1 6,3 6,5 6,7 6,5 6,1 5,7 5,7 6,0 5,7 5,3 5,2
Skutečná teplota (°C) 14,1 9,8 7,2 8,1 7,4 5,5 3,2 8,3 10,0 8,6 10,1 12,3 13,7 13,6 13,5 10,6 10,2 11,6 10,8 11,7 12,5                    
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1961-1990 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - říjen 2019

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.