Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Česká republika
Teplota\Den
Normálová teplota (°C)
Skutečná teplota (°C)
Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) -0,7 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,4 -0,7 -1,2 -0,8 -0,1 0,1 -1,0 -1,2 -1,1 -0,7 -0,5 -1,1 -0,5 -0,7 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -1,1 -1,4 -1,0 -0,6 -0,7 -0,4 -0,9 -1,2
Skutečná teplota (°C) -0,8 0,6 -0,3 -1,1 -2,3 -1,6 3,8                                                
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1961-1990 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - prosinec 2019

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.