Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) 12,3 12,2 11,4 11,1 10,9 11,7 11,7 12,7 12,8 13,1 13,4 12,7 12,3 12,3 11,5 12,2 12,8 13,3 13,6 13,4 14,0 13,8 13,4 13,8 14,3 14,6 14,7 14,4 14,7 14,6 14,6
Skutečná teplota (°C) 17,0 16,2 12,9 14,3 14,8 14,7 11,1 10,8 11,6 12,6 13,8 13,5 14,4 15,6 16,8 15,3 11,7 13,1 13,8 16,0 17,3 14,5 15,9 14,5 14,9 16,3 16,7 14,2 14,8    
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1991-2020 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - květen 2024

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.