Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) -1,6 -1,4 -1,5 -2,4 -2,8 -3,2 -4,2 -4,3 -4,2 -4,6 -3,8 -3,7 -4,2 -3,2 -2,8 -2,5 -2,5 -3,2 -3,0 -2,8 -2,3 -1,6 -0,4 -0,8 -0,6 -0,9 -1,6 -1,6 -1,6 -1,4 -0,9
Skutečná teplota (°C) -1,2 -2,1 0,3 2,1 -1,5 -2,3 -0,8 1,9 3,3 3,6 1,3 0,3 1,3 -0,4 -0,5 0,6 0,0 0,3 0,6 0,0 -2,6 -1,4 -1,5 -2,6 -1,9 -1,4 0,3 1,6      
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1961-1990 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - leden 2020

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.