Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) 10,5 10,6 10,4 11,5 12,3 11,7 11,4 11,1 11,5 11,9 11,7 12,3 12,9 12,9 13,1 13,6 13,6 13,8 13,7 13,1 12,7 12,2 12,8 13,1 13,3 13,6 14,3 13,5 13,6 13,1 13,4
Skutečná teplota (°C) 10,0 6,3 5,6 11,5 7,0 7,4 6,0 7,9 15,6                                            
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1961-1990 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - květen 2021

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.