Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Normálová teplota (°C) 5,5 5,7 5,0 4,8 4,3 4,2 3,8 4,1 4,7 3,9 3,1 3,2 2,9 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,3 2,1 1,6 1,6 1,6 1,8 1,4 1,3 1,4 0,9 0,7 -0,5
Skutečná teplota (°C) 7,5 6,0 6,4 6,8 4,8 3,5 4,6 5,2 3,8 4,1 3,6 3,0 3,2 4,4 3,8 4,6 3,8 5,2 7,0 7,0 3,8 3,0 1,0 1,6 0,7 -0,1 0,0 -0,7 -0,8  
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1961-1990 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - listopad 2021

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.