Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) -1,6 -1,6 -1,7 -1,2 -1,6 -1,6 -0,7 -0,4 0,0 0,4 -0,6 -0,5 -0,6 -0,8 -1,2 -1,3 -1,2 -1,3 -1,3 -1,0 -1,9 -2,6 -2,8 -2,6 -2,9 -2,7 -2,3 -1,5 -1,5 -1,8 -2,3
Skutečná teplota (°C) 8,2 6,7 3,7 4,4 7,4 6,4 4,8 3,3 3,9 3,0 3,3 5,3 5,7 5,0 3,9 2,0 1,1 0,2 -2,1 -2,2 -2,0 -1,2 0,0 0,2 -0,7 -1,8 -1,9 -2,6      
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1991-2020 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů ze všech měřicích stanic ČHMÚ.
Zdroj: ČHMÚ
 

Průběh denních teplot - leden 2023

Hodnoty teplot pro ostatní oblasti jsou uvedeny v souboru ke stažení.