Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 45 1 094,3
Úspěšná nabídka 23 3 883,0
Neúspěšná poptávka 6 1 247,8
Neúspěšná nabídka 5 1 319,5

Sesouhlasená cena: 139,90 EUR/MWh

Poznámka: :
V případě omezení na profilu zahrnují zobrazené křivky nabídky a poptávky fiktivní nabídku/poptávku ve výši importu/exportu na denním trhu.
Křivky sesouhlasení v SDAC formátu