Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 47 1 741,0
Úspěšná nabídka 20 2 253,6
Neúspěšná poptávka 15 5 250,0
Neúspěšná nabídka 20 3 710,6