Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová - Česká republika -1,6 -1,4 -1,6 -1,3 -1,6 -1,6 -0,9 -0,5 0,1 0,6 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -1,0 -1,0 -0,9 -1,0 -0,9 -0,7 -1,3 -2,0 -2,2 -2,1 -2,4 -2,4 -2,1 -1,4 -1,2 -1,5 -2,1
Skutečná - Česká republika -1,1 -2,2 0,3 2,3 -1,2 -2,1 -0,8 2,0 3,4 3,7 1,5 0,4 1,4 -0,4 -0,6 0,5 0,0 0,4 0,8 0,3 -2,5 -1,3 -1,3 -2,4 -1,9 -1,4 0,4 1,7 0,0 2,0 6,0
Skutečná - Západní Čechy -2,7 -2,4 2,2 2,0 -1,3 -1,8 0,5 2,1 4,6 5,9 0,9 0,2 1,7 1,8 0,6 1,9 -0,2 1,7 0,4 -0,4 -3,5 -0,8 -1,5 -2,9 -1,5 -0,3 1,8 2,4      
Skutečná - Východní Čechy -0,9 -1,8 0,2 2,0 -1,8 -1,5 -1,1 1,8 2,9 3,6 1,5 0,2 1,0 -1,1 -1,0 0,6 0,2 0,0 0,4 0,2 -2,5 -2,2 -2,1 -3,0 -2,4 -2,0 0,2 1,0      
Skutečná - Střední Čechy -0,5 -2,7 2,1 3,0 -0,1 -0,8 0,5 2,8 5,4 6,6 1,8 0,8 2,7 1,1 -0,5 0,6 0,5 1,5 1,4 0,6 -2,6 -0,3 -0,3 -1,5 -0,7 -0,6 2,0 3,3      
Skutečná - Severní Morava -0,8 -1,0 -1,1 1,7 -2,1 -3,1 -2,4 1,5 2,3 1,3 1,8 1,5 1,1 -1,5 0,8 0,6 0,5 -0,4 0,7 0,6 -1,7 -1,7 -1,5 -2,8 -2,8 -2,1 -0,9 1,3      
Skutečná - Severní Čechy -0,6 -2,7 0,5 2,6 -0,2 -0,3 0,1 2,7 4,7 6,0 1,8 0,6 2,1 1,0 -0,1 0,0 0,7 1,2 1,4 -0,2 -2,6 -0,2 -0,7 -2,0 -1,9 -1,2 1,1 2,8      
Skutečná - Praha 0,1 -4,4 3,3 3,9 1,0 0,5 1,5 4,2 7,2 7,9 2,5 2,1 3,9 2,8 0,5 0,9 0,3 2,0 2,2 1,8 -2,0 0,9 0,8 -0,9 -0,1 0,1 3,0 4,6      
Skutečná - Jižní Morava -0,7 -2,7 -2,4 2,1 -1,2 -3,4 -1,7 1,4 1,1 0,1 1,9 0,1 0,1 -2,4 -1,1 -0,3 -1,0 -1,0 0,6 0,8 -1,9 -2,0 -1,6 -2,4 -2,0 -2,1 -1,6 0,1      
Skutečná - Jižní Čechy -1,8 -1,8 1,9 2,6 -1,7 -2,9 -0,4 1,8 3,7 4,7 0,8 -0,4 1,7 -0,8 -2,2 0,7 0,0 0,7 0,5 0,1 -3,4 -1,6 -1,3 -2,5 -2,1 -1,5 0,9 2,0      
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - leden 2020