Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den
Normálová - Česká republika
Skutečná - Česká republika
Skutečná - Západní Čechy
Skutečná - Východní Čechy
Skutečná - Střední Čechy
Skutečná - Severní Morava
Skutečná - Severní Čechy
Skutečná - Praha
Skutečná - Jižní Morava
Skutečná - Jižní Čechy
Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová - Česká republika -0,8 -0,4 0,0 0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 0,0 0,7 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 -0,3 -0,8 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 -1,0 -0,5 -0,8 -1,0 -1,7 -2,2 -1,9 -1,6
Skutečná - Česká republika -0,6 0,8 -0,1 -1,0 -2,2 -1,6 4,0 5,0 5,0 1,0 -2,0 -1,0 -1,0 1,0 3,0                                
Skutečná - Západní Čechy -1,2 0,7 0,4 -1,2 -2,4 -1,2 4,8                                                
Skutečná - Východní Čechy 0,0 0,6 -0,5 -0,3 -2,4 -2,1 4,1                                                
Skutečná - Střední Čechy 0,1 1,7 1,2 0,1 -1,4 -0,5 6,1                                                
Skutečná - Severní Morava -0,6 0,6 -1,9 -1,1 -2,2 -2,0 2,0                                                
Skutečná - Severní Čechy -0,4 1,7 1,6 0,1 -1,6 -0,5 5,6                                                
Skutečná - Praha 0,8 2,6 2,2 1,2 -0,6 0,8 7,3                                                
Skutečná - Jižní Morava -0,8 0,3 -0,8 -2,1 -2,4 -2,3 1,7                                                
Skutečná - Jižní Čechy -1,5 0,3 0,2 -1,7 -2,8 -1,9 5,1                                                
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1971–2000 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - prosinec 2019