Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den
Normálová - Česká republika
Skutečná - Česká republika
Skutečná - Západní Čechy
Skutečná - Východní Čechy
Skutečná - Střední Čechy
Skutečná - Severní Morava
Skutečná - Severní Čechy
Skutečná - Praha
Skutečná - Jižní Morava
Skutečná - Jižní Čechy
Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová - Česká republika 10,8 10,6 10,2 9,5 9,9 10,5 10,6 10,2 9,7 9,7 9,7 9,4 9,0 9,2 9,0 8,1 7,7 7,2 7,1 6,8 6,0 6,1 6,4 6,1 6,0 5,3 5,0 5,8 5,6 5,5 5,1
Skutečná - Česká republika 14,3 10,0 7,4 8,3 7,7 5,7 3,3 8,4 10,2 8,8 10,3 12,4 13,8 13,7 13,8 10,8 10,3 11,7 11,0 11,9 12,5 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 13,0 8,0 5,0    
Skutečná - Západní Čechy 13,2 8,1 7,2 8,0 7,1 6,4 4,4 9,8 9,6 8,1 10,0 12,6 14,3 13,1 11,2 10,2 9,7 11,8 10,5 9,5 10,9                    
Skutečná - Východní Čechy 13,3 10,1 7,0 8,4 7,4 4,8 2,7 7,5 10,3 8,8 10,0 12,1 13,9 13,9 14,7 10,7 10,8 11,5 11,0 12,3 13,1                    
Skutečná - Střední Čechy 14,8 9,3 8,2 8,6 8,0 6,6 3,8 9,4 11,1 9,1 10,9 14,1 15,4 13,4 12,0 11,8 10,8 13,2 11,6 11,0 12,0                    
Skutečná - Severní Morava 14,9 11,6 6,5 7,9 7,5 3,6 2,1 6,9 9,7 9,5 10,7 12,8 13,8 14,7 17,1 11,1 10,6 10,9 11,8 14,0 13,8                    
Skutečná - Severní Čechy 14,7 8,1 8,2 8,6 7,4 5,7 3,4 8,6 10,7 8,7 11,1 14,6 14,8 13,8 12,9 12,3 9,7 13,3 11,6 11,1 11,7                    
Skutečná - Praha 15,7 9,6 9,0 9,2 8,4 7,4 4,8 10,1 11,7 10,0 11,9 15,7 16,8 14,1 12,2 12,9 11,6 14,7 12,8 11,3 12,0                    
Skutečná - Jižní Morava 14,9 11,5 7,5 8,8 8,4 5,8 3,4 7,5 10,0 9,1 10,2 10,4 11,9 14,0 16,1 10,4 10,4 10,8 10,9 13,6 13,1                    
Skutečná - Jižní Čechy 14,1 10,4 7,3 7,5 7,7 6,8 3,7 9,5 10,4 8,3 9,0 11,7 13,2 12,4 10,9 9,7 9,9 11,2 9,3 10,3 12,4                    
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1971–2000 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - říjen 2019