Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den
Normálová teplota (°C)
Skutečná teplota (°C)
Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová teplota (°C) -0,8 -0,4 0,0 0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 0,0 0,7 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 -0,3 -0,8 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 -1,0 -1,1 -0,8 -0,3 -0,7 -0,8 -1,2 -1,3
Normálová teplota (°C) -1,7 0,5 4,9 3,6 -1,0 0,6 6,0 4,9 5,4 1,7 0,8 -0,9 -3,0 -3,0 -3,0 -4,0 -2,0 -1,0 -3,0 -3,0 0,0                    
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - prosinec 2018