Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová - Česká republika 12,6 12,6 12,0 11,8 11,8 12,3 12,2 12,9 13,1 13,5 14,0 13,5 13,0 13,0 12,2 12,9 13,4 13,6 13,8 13,8 14,5 14,1 13,9 14,4 14,7 14,9 15,0 14,7 15,1 15,0 14,9
Skutečná - Česká republika 12,3 11,5 9,0 11,1 14,6 13,0 9,3 9,4 11,1 12,8 13,4 11,9 11,2 11,1 11,2 10,9 8,5 9,7 11,8 16,0 18,3 18,4 15,5 11,4 13,9 14,5 12,9 14,1 15,2 15,1 15,0
Skutečná - Západní Čechy 11,3 10,3 8,3 10,7 14,8 13,7 10,8 10,2 12,1 10,7 12,2 11,1 10,4 10,4 11,5 10,0 8,2 10,0 12,7 16,1 18,1 19,0 14,8 10,1 14,0 14,2          
Skutečná - Východní Čechy 12,3 11,5 8,9 11,0 14,8 12,2 8,1 9,0 10,7 13,5 13,8 12,6 11,7 11,4 10,8 10,7 8,6 9,3 11,1 15,9 18,5 18,0 15,6 11,6 14,4 14,1          
Skutečná - Střední Čechy 13,1 12,0 9,4 11,6 15,5 13,3 9,5 10,5 12,0 13,8 13,9 13,0 11,8 11,9 12,1 10,9 9,4 10,4 12,8 16,8 19,2 19,5 15,7 11,0 14,5 14,8          
Skutečná - Severní Morava 12,2 11,6 8,7 10,6 13,2 12,4 7,2 7,4 10,0 12,3 14,3 12,6 12,0 11,9 11,0 12,0 7,6 8,3 10,4 14,4 17,6 16,3 16,2 11,8 12,5 13,8          
Skutečná - Severní Čechy 12,8 11,7 8,6 10,9 14,9 12,2 9,0 10,5 12,2 13,7 14,3 13,6 11,5 11,9 11,7 10,4 9,0 10,9 12,4 16,4 18,7 18,8 14,3 9,5 13,8 14,5          
Skutečná - Praha 14,3 13,0 10,9 12,6 16,8 14,3 9,7 11,2 13,1 14,1 15,4 14,3 13,1 12,9 13,4 11,6 10,2 11,3 13,5 17,2 20,4 20,6 16,1 11,6 15,6 15,8          
Skutečná - Jižní Morava 12,3 12,0 10,3 11,7 14,4 13,7 9,6 9,0 10,5 13,0 13,1 11,0 11,3 10,7 11,1 11,6 8,2 9,7 11,4 15,9 18,0 18,1 16,2 12,9 14,2 15,4          
Skutečná - Jižní Čechy 12,1 10,9 8,2 10,9 14,6 13,2 10,7 9,6 11,0 12,2 12,2 9,9 9,6 9,9 10,2 10,1 8,3 9,4 11,7 16,2 18,1 18,9 15,0 11,2 13,5 14,1          
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - květen 2023