Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Normálová - Česká republika 6,3 6,1 6,1 6,2 6,0 5,8 6,1 5,6 5,0 4,3 4,1 4,1 3,8 3,3 3,8 4,0 3,6 2,7 2,4 2,1 1,8 1,7 1,7 2,0 1,7 1,9 1,6 1,3 0,7 0,6
Skutečná - Česká republika 9,4 13,8 12,2 8,1 3,2 2,3 3,8 3,1 3,4 3,6 4,3 4,9 6,3 6,8 5,4 6,8 7,5 6,7 5,6 1,5 -0,9 1,6 2,2 -0,3 -0,7 -0,2 0,5 0,3 -0,4 -0,8
Skutečná - Západní Čechy 9,7 15,0 11,4 7,2 2,0 0,6 1,2 1,3 1,0 2,5 4,0 5,4 6,6 7,6 3,9 7,2 7,5 5,0 5,1 0,9 -1,4 2,3 1,7 -1,6 -2,1          
Skutečná - Východní Čechy 9,9 13,6 12,1 7,7 3,1 2,6 5,0 3,5 4,3 3,6 4,6 4,7 6,4 6,1 5,6 6,7 7,7 7,3 5,4 0,7 -0,8 1,3 2,2 0,2 -0,3          
Skutečná - Střední Čechy 10,1 15,1 12,5 8,2 3,3 2,3 2,7 2,2 3,5 4,3 4,5 5,8 7,1 8,0 5,6 7,9 9,0 7,5 6,2 1,8 -0,3 3,3 3,2 -0,2 -0,1          
Skutečná - Severní Morava 8,3 12,1 12,2 8,5 3,9 3,9 6,2 5,1 3,4 3,0 4,4 4,4 5,7 6,0 6,3 6,1 6,4 7,4 5,7 1,1 -0,9 1,6 1,7 0,6 -0,4          
Skutečná - Severní Čechy 10,3 14,1 11,3 7,6 3,1 3,1 3,2 1,7 2,3 3,9 4,0 5,2 6,9 7,7 5,6 7,0 8,6 7,4 6,0 1,5 -0,4 2,9 3,2 -0,3 -0,4          
Skutečná - Praha 10,3 15,9 13,3 8,8 4,3 3,5 2,2 2,6 3,6 4,7 5,1 6,6 7,5 8,9 6,5 8,6 10,1 8,7 7,0 3,3 0,7 4,6 4,5 -0,1 0,4          
Skutečná - Jižní Morava 9,0 12,5 12,9 9,0 4,1 3,2 5,3 4,6 4,8 4,1 4,8 4,5 5,5 5,6 5,9 6,0 6,6 7,1 5,1 2,0 -1,2 0,2 1,5 -0,4 -0,3          
Skutečná - Jižní Čechy 9,1 14,5 12,4 7,5 2,5 0,3 2,3 1,7 3,3 3,1 3,3 4,4 6,4 7,2 4,2 6,7 6,9 5,1 5,8 1,9 -0,9 0,7 2,4 -0,2 -1,6          
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - listopad 2020