Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová - Česká republika 12,6 12,6 12,0 11,8 11,8 12,3 12,2 12,9 13,1 13,5 14,0 13,5 13,0 13,0 12,2 12,9 13,4 13,6 13,8 13,8 14,5 14,1 13,9 14,4 14,7 14,9 15,0 14,7 15,1 15,0 14,9
Skutečná - Česká republika 17,2 16,5 13,2 14,6 15,0 14,9 11,3 11,1 11,9 12,8 14,1 13,7 14,7 15,8 17,0 15,5 11,9 13,3 14,1 16,2 17,5 14,7 16,2 14,8 15,2 16,6 17,0 15,6 15,0 15,6 16,1
Skutečná - Západní Čechy 16,7 16,5 11,1 12,6 12,4 13,9 9,9 9,9 11,2 12,4 13,8 14,1 15,3 16,1 17,5 15,3 11,4 11,7 12,5 15,6 16,6 13,5 15,9 13,2 12,5 15,0 15,5        
Skutečná - Východní Čechy 17,2 16,5 13,9 14,6 15,0 14,1 11,4 11,4 12,0 13,1 13,9 13,5 14,6 15,9 16,6 15,6 12,3 12,6 13,9 15,4 17,8 14,9 15,8 15,0 15,9 17,2 17,3        
Skutečná - Střední Čechy 18,0 17,4 13,2 14,8 15,3 14,6 11,1 11,3 12,4 13,8 15,0 14,7 15,5 16,5 18,0 16,1 12,5 13,4 14,3 16,8 17,4 14,9 16,6 15,1 15,7 17,2 17,3        
Skutečná - Severní Morava 17,3 16,3 15,0 16,1 16,5 16,0 12,3 11,6 11,7 11,9 13,2 12,1 13,4 15,2 15,8 15,8 11,5 14,8 14,4 15,8 18,2 15,6 16,6 15,4 16,2 17,1 17,5        
Skutečná - Severní Čechy 18,2 17,8 14,0 14,5 14,4 13,6 10,5 11,2 11,8 13,7 15,3 14,1 15,2 16,5 18,2 16,7 13,0 12,7 13,5 16,3 17,8 14,8 15,7 14,4 15,4 16,2 17,2        
Skutečná - Praha 19,1 18,1 14,2 16,2 16,7 15,9 11,4 13,0 14,2 15,6 16,6 16,1 17,0 17,9 19,0 17,1 12,6 14,8 15,4 18,3 17,6 15,8 18,0 16,5 17,1 18,7 18,3        
Skutečná - Jižní Morava 17,1 15,5 13,2 15,4 16,5 16,5 12,3 11,7 12,8 13,2 14,6 13,9 14,4 15,4 16,5 15,1 11,5 14,4 15,1 16,7 18,2 14,9 16,6 15,5 15,8 17,3 17,6        
Skutečná - Jižní Čechy 16,1 16,0 11,7 13,4 13,8 14,5 11,0 9,9 10,7 11,6 12,9 13,6 14,3 15,3 16,8 14,6 11,4 12,8 14,1 16,2 16,4 14,0 15,9 14,2 14,0 15,2 16,0        
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - květen 2024