Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Zbytkové diagramy

Průběh zbytkových diagramů zatížení (verze 0)

Průběh koeficientů zbytkových diagramů zatížení (verze 0)

Zbytkový diagram nemusí být identický s hodnotami na profilu ASC2 dopočtového OPM v dané síti. Rozdíl je způsoben zaokrouhlením při přerozdělení zbytkového diagramu mezi jednotlivé SZ v dané síti (pro každý SZ je hodnota spotřeby tomuto SZ náležející zaokrouhlena na celou kWh) a následným sečtením profilů ASC2 jednotlivých SZ na profil ASC2 dopočtového OPM. Teoretický maximální rozdíl v kWh je tedy roven počtu SZ v síti.