Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Teploty

Teplota\Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Normálová - Česká republika -1,6 -1,4 -1,6 -1,3 -1,6 -1,6 -0,9 -0,5 0,1 0,6 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -1,0 -1,0 -0,9 -1,0 -0,9 -0,7 -1,3 -2,0 -2,2 -2,1 -2,4 -2,4 -2,1 -1,4 -1,2 -1,5 -2,1
Skutečná - Česká republika 8,3 6,7 3,8 4,6 7,7 6,6 5,0 3,5 4,0 3,2 3,5 5,5 5,9 5,3 4,2 2,2 1,4 0,4 -1,9 -1,9 -1,7 -1,0 0,2 0,4 -0,5 -1,5 -2,2 -2,9 -4,6 -1,3 0,7
Skutečná - Západní Čechy 8,9 8,0 3,3 5,3 7,0 7,3 4,4 2,1 3,4 2,2 4,6 5,9 5,6 5,2 3,8 2,0 0,2 -0,6 -2,7 -2,0 -2,3 -1,4 -0,5 -0,4 -1,2 -2,2          
Skutečná - Východní Čechy 8,0 6,6 3,7 3,9 7,0 6,0 4,8 3,7 4,0 3,3 2,6 5,2 6,0 5,2 4,1 2,1 1,4 0,5 -2,1 -2,4 -1,6 -1,2 -0,4 0,1 -0,8 -1,6          
Skutečná - Střední Čechy 10,8 7,6 4,6 5,9 8,3 7,7 5,4 3,3 4,0 3,5 4,9 6,4 6,7 6,3 5,4 2,8 1,5 0,9 -2,2 -1,4 -1,4 -0,9 0,1 0,5 0,0 -0,9          
Skutečná - Severní Morava 8,0 7,5 3,8 3,7 7,4 5,2 4,8 5,1 5,6 3,3 2,6 5,0 5,6 4,8 3,6 2,6 2,0 0,7 -1,1 -2,6 -1,7 -0,8 0,3 0,6 -0,6 -1,4          
Skutečná - Severní Čechy 10,1 7,1 3,7 5,2 7,8 6,6 5,0 3,5 3,3 2,9 3,7 5,9 5,9 5,4 4,5 2,7 0,2 0,1 -3,3 -1,3 -1,2 -0,8 0,3 0,4 0,0 -1,1          
Skutečná - Praha 12,6 8,8 5,9 7,0 9,4 8,9 6,3 4,4 4,8 4,2 6,1 7,6 7,8 7,2 6,0 3,5 2,3 1,5 -1,0 -0,6 -1,1 -0,3 0,6 1,2 0,8 -0,1          
Skutečná - Jižní Morava 5,4 5,6 3,9 3,4 8,2 6,0 5,5 4,3 4,6 4,2 2,3 5,1 5,8 4,9 3,4 2,0 2,0 0,7 -0,6 -1,9 -1,4 -0,5 1,1 1,3 -0,2 -1,2          
Skutečná - Jižní Čechy 8,8 5,1 3,6 5,0 7,5 7,1 4,7 1,8 2,9 2,7 4,3 5,2 5,8 5,2 4,7 1,6 1,4 0,4 -2,3 -2,0 -2,4 -1,7 -0,2 0,0 -0,9 -2,4          
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.
 

Průběh denních teplot - leden 2023