Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 20.07.2024

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 58,51 21,95 pokles 63 672,6 pokles
PEAK LOAD 34,77 41,97 pokles 32 091,5 pokles
OFFPEAK LOAD 82,24 8,62 pokles 31 581,1 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
1 90,42 2 796,7 1 101,5 1 101,5 0,0
2 82,57 2 830,5 1 143,1 1 143,1 0,0
3 85,63 2 851,6 1 257,6 1 257,6 0,0
4 88,22 2 742,8 1 145,8 1 145,8 0,0
5 93,50 2 721,2 1 132,5 1 132,5 0,0
6 94,08 2 686,5 1 107,1 1 107,1 0,0
7 92,08 2 687,3 1 068,5 1 068,5 0,0
8 85,58 2 620,8 851,2 851,2 0,0
9 68,19 2 599,0 568,1 568,1 0,0
10 49,70 2 392,1 116,9 116,9 0,0
11 18,25 2 368,3 -111,0 0,0 -111,0
12 17,82 2 721,1 -483,4 0,0 -483,4
13 16,44 2 903,2 -698,6 0,0 -698,6
14 24,82 3 023,1 -762,7 0,0 -762,7
15 22,64 3 045,5 -909,9 0,0 -909,9
16 17,16 3 050,0 -845,0 0,0 -845,0
17 12,81 2 995,4 -769,3 0,0 -769,3
18 39,47 2 239,7 81,0 81,0 0,0
19 62,96 2 312,0 239,6 239,6 0,0
20 67,00 2 442,1 364,5 364,5 0,0
21 75,00 2 646,8 645,4 645,4 0,0
22 64,56 2 372,9 343,2 343,2 0,0
23 69,79 2 355,5 473,5 473,5 0,0
24 65,47 2 268,5 551,7 551,7 0,0
Celkem 63 672,6 7 611,3 12 191,2 -4 579,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)