Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.06.2024

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 97,89 1,13 nárůst 78 061,9 pokles
PEAK LOAD 81,41 3,25 nárůst 36 228,7 pokles
OFFPEAK LOAD 114,37 0,33 pokles 41 833,2 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
1 104,51 3 549,2 2 064,5 2 064,5 0,0
2 92,14 3 288,7 1 789,5 1 789,5 0,0
3 88,68 3 322,7 1 868,6 1 868,6 0,0
4 87,77 3 373,9 1 922,0 1 922,0 0,0
5 87,93 3 329,3 1 901,9 1 901,9 0,0
6 97,09 3 204,3 1 629,6 1 629,6 0,0
7 136,62 3 239,6 1 210,6 1 210,6 0,0
8 127,30 3 226,9 929,2 929,2 0,0
9 94,29 3 170,3 838,1 838,1 0,0
10 73,80 3 380,1 1 042,5 1 042,5 0,0
11 60,15 2 789,6 188,9 188,9 0,0
12 51,93 2 342,4 -45,1 0,0 -45,1
13 47,69 2 373,7 -34,1 0,0 -34,1
14 45,60 2 480,4 141,9 141,9 0,0
15 51,42 2 434,6 205,8 205,8 0,0
16 66,95 2 981,5 629,4 629,4 0,0
17 74,13 3 327,2 1 206,1 1 206,1 0,0
18 90,34 3 245,2 1 104,3 1 104,3 0,0
19 126,75 3 743,7 1 669,0 1 669,0 0,0
20 193,82 3 960,0 1 931,8 1 931,8 0,0
21 201,06 3 920,0 1 942,9 1 942,9 0,0
22 145,30 3 874,7 1 960,2 1 960,2 0,0
23 110,89 3 984,3 2 163,0 2 163,0 0,0
24 93,14 3 519,6 1 861,7 1 861,7 0,0
Celkem 78 061,9 30 122,3 30 201,5 -79,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)