Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 31.07.2019

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 43,21 2,01 pokles 48 639,0 pokles
PEAK LOAD 45,03 2,18 pokles 22 362,7 pokles
OFFPEAK LOAD 41,38 1,82 pokles 26 276,3 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,89 1 972,7 239,6 0,0
2 37,10 2 050,1 338,4 0,0
3 36,12 2 601,3 396,5 0,0
4 36,00 2 956,2 387,0 0,0
5 36,50 2 935,2 443,7 0,0
6 37,20 2 284,3 143,1 0,0
7 40,20 1 822,7 220,1 0,0
8 48,30 2 105,4 57,3 0,0
9 51,10 2 062,5 278,6 0,0
10 49,40 2 411,7 316,9 0,0
11 46,10 2 119,2 344,0 0,0
12 45,50 2 490,7 446,3 0,0
13 42,58 1 668,7 481,9 0,0
14 40,99 1 705,0 567,8 0,0
15 40,60 1 736,8 536,9 0,0
16 41,00 1 691,9 523,2 0,0
17 41,58 1 611,2 503,7 0,0
18 43,86 1 497,2 373,3 0,0
19 46,40 1 399,8 107,0 0,0
20 51,30 1 968,0 83,5 0,0
21 53,30 2 405,1 28,6 0,0
22 49,40 1 798,4 205,4 0,0
23 44,60 1 554,9 47,0 0,0
24 40,00 1 790,0 175,6 0,0
Celkem 48 639,0 7 245,4 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)