Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.10.2019

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 46,40 7,50 nárůst 80 070,1 pokles
PEAK LOAD 52,04 4,25 nárůst 40 582,3 pokles
OFFPEAK LOAD 40,76 11,96 nárůst 39 487,8 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 36,42 2 925,6 1 126,0 0,0
2 33,50 2 934,1 1 164,3 0,0
3 32,48 3 016,3 1 127,3 0,0
4 31,32 3 175,0 1 118,3 0,0
5 32,06 3 305,5 1 201,6 0,0
6 36,00 3 026,9 1 216,4 0,0
7 46,40 3 569,6 1 374,0 0,0
8 57,07 4 031,9 1 260,3 0,0
9 59,20 3 805,7 1 168,6 0,0
10 56,20 3 702,3 1 274,0 0,0
11 52,00 3 400,4 1 134,2 0,0
12 50,73 3 112,4 1 076,2 0,0
13 46,19 3 134,0 1 141,3 0,0
14 43,50 3 007,2 1 129,4 0,0
15 43,38 2 966,4 1 144,4 0,0
16 44,97 3 219,0 1 084,3 0,0
17 48,01 3 298,0 1 191,0 0,0
18 54,67 3 471,3 1 274,0 0,0
19 59,55 3 706,8 1 274,0 0,0
20 66,10 3 758,8 1 079,6 0,0
21 55,70 3 836,6 1 274,0 0,0
22 47,53 3 216,6 1 085,9 0,0
23 43,01 3 232,5 1 179,6 0,0
24 37,64 3 217,2 1 232,6 0,0
Celkem 80 070,1 28 331,3 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)