Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.04.2020

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 26,28 7,71 nárůst 53 109,2 nárůst
PEAK LOAD 25,79 12,00 nárůst 28 354,8 pokles
OFFPEAK LOAD 26,78 3,88 nárůst 24 754,4 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 22,20 1 583,4 399,5 0,0
2 21,09 1 849,2 0,0 92,0
3 21,21 2 022,4 0,0 272,4
4 21,11 2 013,3 0,0 343,0
5 21,89 2 010,4 0,0 173,3
6 24,00 1 672,0 0,0 113,0
7 29,28 2 097,6 0,0 291,9
8 37,98 2 690,4 144,2 0,0
9 34,94 2 511,8 492,1 0,0
10 29,11 2 426,9 544,9 0,0
11 23,50 2 350,2 583,9 0,0
12 21,51 2 067,1 333,7 0,0
13 20,50 2 185,5 0,0 40,7
14 19,30 2 666,1 0,0 314,2
15 18,59 2 587,3 0,0 213,1
16 19,92 2 660,7 0,0 296,9
17 21,21 2 432,5 443,2 0,0
18 27,00 2 209,2 518,4 0,0
19 32,74 2 058,8 763,9 0,0
20 41,11 2 198,7 852,1 0,0
21 42,00 2 263,5 823,1 0,0
22 30,75 2 297,6 868,0 0,0
23 26,37 2 203,8 725,2 0,0
24 23,48 2 050,8 576,6 0,0
Celkem 53 109,2 8 068,8 2 150,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)