Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.05.2020

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 8,63 48,44 pokles 50 913,3 nárůst
PEAK LOAD 1,49 89,41 pokles 29 226,6 nárůst
OFFPEAK LOAD 15,77 18,78 pokles 21 686,7 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 19,42 1 865,7 672,9 0,0
2 15,85 1 659,6 285,2 0,0
3 12,40 1 522,5 69,7 0,0
4 10,33 1 457,1 80,0 0,0
5 9,50 1 460,1 22,6 0,0
6 5,40 1 540,6 0,0 7,2
7 5,72 2 011,8 0,0 81,8
8 7,01 1 831,4 292,7 0,0
9 6,00 1 863,7 524,0 0,0
10 5,08 1 990,3 781,2 0,0
11 4,00 2 263,3 1 003,7 0,0
12 3,05 2 583,9 1 262,9 0,0
13 -1,99 2 958,9 1 317,9 0,0
14 -9,99 2 970,4 1 193,6 0,0
15 -12,00 2 775,3 1 123,0 0,0
16 -12,00 2 694,0 1 069,6 0,0
17 -4,89 2 753,2 1 100,4 0,0
18 5,25 2 060,1 905,2 0,0
19 14,96 2 142,6 991,9 0,0
20 20,39 2 170,9 1 213,6 0,0
21 27,40 2 336,9 1 186,7 0,0
22 27,80 2 236,7 1 140,0 0,0
23 26,40 2 049,8 1 067,3 0,0
24 22,01 1 714,5 879,2 0,0
Celkem 50 913,3 18 183,3 89,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)