Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.02.2021

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 23,30 45,57 pokles 66 665,4 nárůst
PEAK LOAD 34,75 30,75 pokles 33 788,4 pokles
OFFPEAK LOAD 11,86 66,55 pokles 32 877,0 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 0,55 2 646,6 370,5 0,0
2 0,25 3 075,8 475,7 0,0
3 1,03 2 977,5 168,5 0,0
4 0,77 2 884,2 174,3 0,0
5 0,67 2 947,7 214,1 0,0
6 2,05 2 908,9 196,9 0,0
7 0,10 2 696,5 638,1 0,0
8 4,01 2 361,2 566,7 0,0
9 19,64 2 184,2 366,3 0,0
10 30,43 2 333,6 113,6 0,0
11 35,38 2 624,1 77,8 0,0
12 39,00 2 936,3 0,0 24,1
13 35,53 2 805,4 0,0 222,5
14 34,98 2 906,9 0,0 746,6
15 28,00 2 775,1 0,0 702,7
16 25,56 2 672,2 0,0 491,1
17 33,27 2 573,9 0,0 154,2
18 42,50 3 346,4 395,7 0,0
19 46,55 3 290,1 418,1 0,0
20 46,10 3 340,2 457,8 0,0
21 40,42 2 992,4 175,1 0,0
22 34,59 2 261,7 0,0 92,0
23 32,98 2 467,4 0,0 439,6
24 24,92 2 657,1 0,0 629,6
Celkem 66 665,4 4 809,2 3 502,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)