Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.02.2021

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 33,55 12,09 pokles 64 549,4 pokles
PEAK LOAD 36,83 11,71 pokles 32 737,4 pokles
OFFPEAK LOAD 30,27 12,54 pokles 31 812,0 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 26,48 2 550,9 1 142,5 0,0
2 21,26 2 866,1 1 308,4 0,0
3 23,12 3 492,6 998,8 0,0
4 20,36 3 415,3 887,3 0,0
5 20,14 3 162,2 807,2 0,0
6 21,74 2 962,4 602,6 0,0
7 20,91 2 623,2 920,3 0,0
8 27,41 2 271,6 745,3 0,0
9 30,20 2 459,7 937,2 0,0
10 32,32 2 592,6 1 030,5 0,0
11 30,68 2 783,6 1 009,5 0,0
12 31,40 3 130,7 1 135,1 0,0
13 29,11 2 962,1 984,9 0,0
14 27,23 2 864,8 872,0 0,0
15 28,20 2 771,8 819,8 0,0
16 33,10 2 487,8 736,9 0,0
17 39,29 2 692,4 830,1 0,0
18 49,78 2 751,0 861,1 0,0
19 55,98 2 525,4 802,3 0,0
20 54,70 2 715,5 847,5 0,0
21 50,10 2 472,2 754,5 0,0
22 45,41 2 032,3 331,1 0,0
23 44,54 1 728,1 92,3 0,0
24 41,72 2 235,1 0,0 372,7
Celkem 64 549,4 19 457,2 372,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)