Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.04.2021

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 37,63 19,93 pokles 60 424,5 pokles
PEAK LOAD 30,29 32,91 pokles 34 151,9 pokles
OFFPEAK LOAD 44,97 7,95 pokles 26 272,6 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,91 2 114,7 731,1 0,0
2 45,92 2 065,2 215,9 0,0
3 43,57 1 830,5 60,1 0,0
4 42,52 1 644,8 44,9 0,0
5 42,53 1 729,6 124,0 0,0
6 42,44 1 935,5 0,0 54,0
7 42,37 1 661,3 241,6 0,0
8 44,82 1 636,5 387,8 0,0
9 43,70 2 239,1 593,1 0,0
10 42,00 2 354,0 801,3 0,0
11 36,64 2 247,7 745,2 0,0
12 34,30 2 884,6 1 249,1 0,0
13 30,80 2 493,2 815,9 0,0
14 20,00 2 730,2 858,7 0,0
15 10,50 3 283,3 1 131,1 0,0
16 8,65 3 757,3 1 304,6 0,0
17 11,40 3 078,8 1 297,6 0,0
18 28,63 2 981,6 1 328,8 0,0
19 43,94 2 951,1 1 425,5 0,0
20 52,95 3 151,0 1 356,5 0,0
21 54,30 3 120,2 1 265,7 0,0
22 49,80 2 875,8 1 426,9 0,0
23 43,70 2 908,1 1 222,7 0,0
24 37,70 2 750,4 1 126,4 0,0
Celkem 60 424,5 19 754,5 54,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)