Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.04.2021

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD -5,75 115,28 pokles 76 935,9 nárůst
PEAK LOAD -21,66 171,51 pokles 40 766,5 nárůst
OFFPEAK LOAD 10,17 77,39 pokles 36 169,4 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 5,00 3 136,0 1 933,1 0,0
2 -1,00 3 157,3 1 929,9 0,0
3 -1,99 3 239,1 2 045,0 0,0
4 -2,99 3 201,3 2 045,0 0,0
5 -5,00 3 279,9 2 045,0 0,0
6 1,00 3 319,4 2 027,7 0,0
7 2,77 3 278,0 1 998,4 0,0
8 -8,30 2 776,0 1 284,5 0,0
9 -8,76 2 850,7 1 108,0 0,0
10 -30,69 3 143,8 1 140,7 0,0
11 -35,00 3 460,2 1 473,5 0,0
12 -35,00 3 731,7 1 744,0 0,0
13 -36,26 3 829,0 1 892,5 0,0
14 -35,00 4 052,5 1 314,8 0,0
15 -35,00 4 021,4 1 313,0 0,0
16 -35,00 3 843,6 1 541,9 0,0
17 -35,00 3 280,4 1 377,4 0,0
18 -7,74 2 926,9 1 141,4 0,0
19 8,00 2 841,8 1 184,9 0,0
20 25,50 2 784,5 1 051,9 0,0
21 46,00 2 795,8 1 163,4 0,0
22 38,30 2 815,5 1 186,1 0,0
23 30,01 2 651,9 1 166,0 0,0
24 18,20 2 519,2 1 063,2 0,0
Celkem 76 935,9 36 171,3 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)