Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 10.07.2024

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 87,57 3,27 nárůst 75 267,3 pokles
PEAK LOAD 79,02 20,07 nárůst 38 741,2 nárůst
OFFPEAK LOAD 96,11 7,39 pokles 36 526,1 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
1 57,92 2 158,3 493,8 493,8 0,0
2 57,73 2 380,7 546,2 546,2 0,0
3 47,95 2 525,7 443,4 443,4 0,0
4 56,62 2 622,9 542,5 542,5 0,0
5 59,81 2 753,2 432,9 432,9 0,0
6 61,75 2 827,6 736,9 736,9 0,0
7 86,06 3 091,3 595,5 595,5 0,0
8 105,87 3 284,8 561,7 561,7 0,0
9 102,00 3 291,7 507,3 507,3 0,0
10 84,93 3 380,1 502,4 502,4 0,0
11 65,00 3 227,4 405,6 405,6 0,0
12 56,32 3 133,0 -243,9 0,0 -243,9
13 48,33 3 269,1 -386,7 0,0 -386,7
14 33,83 3 560,8 -771,9 0,0 -771,9
15 58,47 3 326,5 -520,3 0,0 -520,3
16 59,24 2 787,8 -121,7 0,0 -121,7
17 77,20 3 105,9 430,3 430,3 0,0
18 74,30 2 705,6 13,3 13,3 0,0
19 118,85 3 432,6 868,6 868,6 0,0
20 169,79 3 520,7 943,2 943,2 0,0
21 198,86 3 835,4 1 365,8 1 365,8 0,0
22 185,59 3 869,5 1 523,2 1 523,2 0,0
23 130,27 3 694,3 1 506,5 1 506,5 0,0
24 104,90 3 482,4 1 462,7 1 462,7 0,0
Celkem 75 267,3 11 837,3 13 881,8 -2 044,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)