Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.03.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 30,19 28,37 pokles 62 917,7 nárůst
PEAK LOAD 29,83 30,47 pokles 31 537,5 nárůst
OFFPEAK LOAD 30,59 26,11 pokles 31 380,2 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 28,09 2 975,6 0,0 1 338,8
2 25,71 3 147,8 0,0 1 539,1
3 24,00 3 121,2 0,0 1 653,9
4 25,57 3 170,7 0,0 1 514,9
5 24,89 3 122,9 0,0 1 480,0
6 24,00 2 947,2 0,0 1 282,7
7 29,02 2 983,1 0,0 1 024,6
8 25,46 2 324,0 0,0 571,6
9 28,08 2 455,0 0,0 139,3
10 31,50 2 605,4 0,0 63,9
11 29,49 2 659,1 0,0 26,0
12 27,26 2 613,6 1,3 0,0
13 24,36 2 869,8 0,0 320,3
14 22,19 2 940,9 0,0 546,3
15 24,00 3 000,4 0,0 569,6
16 25,95 2 930,8 0,0 482,5
17 31,36 2 868,5 0,0 632,3
18 41,50 1 937,5 21,1 0,0
19 46,80 2 218,6 412,3 0,0
20 46,00 2 437,9 444,1 0,0
21 42,86 2 238,9 0,0 142,3
22 39,30 2 536,1 0,0 698,5
23 27,00 2 812,7 0,0 1 314,1
Celkem 62 917,7 878,8 15 340,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)