Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.04.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 35,93 16,39 nárůst 56 878,0 nárůst
PEAK LOAD 36,81 15,36 nárůst 27 415,1 pokles
OFFPEAK LOAD 35,06 17,49 nárůst 29 462,9 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,05 2 668,2 0,0 997,8
2 30,95 2 255,0 0,0 1 063,7
3 30,51 2 165,4 0,0 1 084,2
4 28,75 2 302,5 0,0 1 221,5
5 31,09 2 575,1 0,0 977,9
6 36,01 2 665,5 0,0 1 076,0
7 45,80 2 891,4 0,0 1 143,0
8 55,00 2 894,1 0,0 902,6
9 55,93 2 903,8 0,0 986,8
10 47,80 2 675,5 0,0 894,4
11 41,70 2 351,0 0,0 699,4
12 37,71 2 695,2 0,0 536,6
13 31,36 2 312,0 0,0 174,7
14 29,00 2 108,2 0,0 359,3
15 27,60 2 113,4 0,0 332,5
16 27,02 1 947,7 0,0 368,7
17 28,64 1 948,0 0,0 361,5
18 33,80 2 337,1 0,0 509,1
19 39,20 2 214,1 0,0 678,7
20 41,91 1 809,1 0,0 204,8
21 40,01 1 927,5 96,3 0,0
22 34,00 2 234,8 0,0 604,2
23 31,52 2 326,4 0,0 446,8
24 25,00 2 557,0 0,0 668,3
Celkem 56 878,0 96,3 16 292,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)