Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,05 2 668,2 0,0 997,8
2 30,95 2 255,0 0,0 1 063,7
3 30,51 2 165,4 0,0 1 084,2
4 28,75 2 302,5 0,0 1 221,5
5 31,09 2 575,1 0,0 977,9
6 36,01 2 665,5 0,0 1 076,0
7 45,80 2 891,4 0,0 1 143,0
8 55,00 2 894,1 0,0 902,6
9 55,93 2 903,8 0,0 986,8
10 47,80 2 675,5 0,0 894,4
11 41,70 2 351,0 0,0 699,4
12 37,71 2 695,2 0,0 536,6
13 31,36 2 312,0 0,0 174,7
14 29,00 2 108,2 0,0 359,3
15 27,60 2 113,4 0,0 332,5
16 27,02 1 947,7 0,0 368,7
17 28,64 1 948,0 0,0 361,5
18 33,80 2 337,1 0,0 509,1
19 39,20 2 214,1 0,0 678,7
20 41,91 1 809,1 0,0 204,8
21 40,01 1 927,5 96,3 0,0
22 34,00 2 234,8 0,0 604,2
23 31,52 2 326,4 0,0 446,8
24 25,00 2 557,0 0,0 668,3
Celkem 56 878,0 96,3 16 292,5
SPOT MARKET INDEX -  06.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 35,93 16,39 nárůst
PEAK LOAD 36,81 15,36 nárůst
OFFPEAK LOAD 35,06 17,49 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 878,0
PEAK LOAD 27 415,1
OFFPEAK LOAD 29 462,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)