Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.04.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 29,83 8,89 pokles 53 812,6 pokles
PEAK LOAD 28,17 7,46 pokles 26 589,9 pokles
OFFPEAK LOAD 31,49 10,13 pokles 27 222,7 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,73 2 145,6 0,0 728,3
2 29,69 2 378,6 0,0 867,2
3 27,30 2 237,4 0,0 855,8
4 25,87 2 269,2 0,0 922,1
5 25,57 2 299,4 0,0 954,3
6 25,95 2 261,4 0,0 894,9
7 26,31 2 552,7 0,0 1 286,8
8 27,69 2 235,6 0,0 969,7
9 28,63 2 005,5 0,0 546,2
10 30,37 1 907,4 0,0 324,9
11 29,36 1 923,4 0,0 104,6
12 29,01 1 926,9 111,6 0,0
13 27,54 2 020,0 77,5 0,0
14 25,00 2 655,3 0,0 347,4
15 21,32 2 769,1 0,0 381,8
16 22,78 2 420,6 0,0 473,8
17 24,44 2 622,6 0,0 625,5
18 26,17 2 112,4 0,0 796,9
19 34,08 2 075,3 0,0 822,5
20 39,29 2 151,4 0,0 892,3
21 40,99 2 115,3 0,0 411,2
22 40,10 1 935,4 0,0 723,9
23 39,58 2 257,8 0,0 1 231,2
24 36,13 2 534,3 0,0 1 496,7
Celkem 53 812,6 189,1 16 658,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)