Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.04.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 38,47 2,24 pokles 50 963,2 pokles
PEAK LOAD 39,29 3,77 pokles 27 413,5 pokles
OFFPEAK LOAD 37,65 0,58 pokles 23 549,7 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,00 1 745,7 0,0 706,2
2 30,01 1 981,5 0,0 985,9
3 29,98 1 629,2 0,0 606,8
4 29,06 1 629,5 0,0 595,3
5 30,79 1 829,9 0,0 609,9
6 33,25 1 588,3 0,0 668,3
7 42,65 2 198,1 0,0 680,4
8 48,52 2 250,9 0,0 277,5
9 48,66 2 001,4 0,0 388,4
10 44,60 2 263,0 0,0 593,4
11 41,98 2 301,2 0,0 580,3
12 39,40 2 450,0 0,0 627,9
13 35,40 2 437,4 0,0 606,9
14 33,30 2 296,8 0,0 822,8
15 32,50 2 840,3 0,0 841,2
16 32,50 2 668,1 0,0 951,7
17 33,78 2 142,3 0,0 1 066,2
18 37,63 2 063,7 0,0 896,1
19 43,38 2 097,9 0,0 886,3
20 48,30 1 851,4 0,0 370,3
21 50,90 2 430,8 538,6 0,0
22 47,07 1 802,8 0,0 354,6
23 41,57 1 811,5 0,0 528,2
24 36,00 2 651,5 0,0 1 011,0
Celkem 50 963,2 538,6 15 655,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)