Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,00 1 745,7 0,0 706,2
2 30,01 1 981,5 0,0 985,9
3 29,98 1 629,2 0,0 606,8
4 29,06 1 629,5 0,0 595,3
5 30,79 1 829,9 0,0 609,9
6 33,25 1 588,3 0,0 668,3
7 42,65 2 198,1 0,0 680,4
8 48,52 2 250,9 0,0 277,5
9 48,66 2 001,4 0,0 388,4
10 44,60 2 263,0 0,0 593,4
11 41,98 2 301,2 0,0 580,3
12 39,40 2 450,0 0,0 627,9
13 35,40 2 437,4 0,0 606,9
14 33,30 2 296,8 0,0 822,8
15 32,50 2 840,3 0,0 841,2
16 32,50 2 668,1 0,0 951,7
17 33,78 2 142,3 0,0 1 066,2
18 37,63 2 063,7 0,0 896,1
19 43,38 2 097,9 0,0 886,3
20 48,30 1 851,4 0,0 370,3
21 50,90 2 430,8 538,6 0,0
22 47,07 1 802,8 0,0 354,6
23 41,57 1 811,5 0,0 528,2
24 36,00 2 651,5 0,0 1 011,0
Celkem 50 963,2 538,6 15 655,6
SPOT MARKET INDEX -  20.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,47 2,24 pokles
PEAK LOAD 39,29 3,77 pokles
OFFPEAK LOAD 37,65 0,58 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 963,2
PEAK LOAD 27 413,5
OFFPEAK LOAD 23 549,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)