Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 22,72 2 366,2 0,0 32,6
2 20,74 2 537,4 0,0 581,5
3 18,75 2 877,9 0,0 689,1
4 16,81 3 012,7 0,0 668,5
5 18,50 2 821,8 0,0 493,1
6 26,10 1 927,1 372,4 0,0
7 39,64 1 907,6 501,0 0,0
8 45,89 2 451,5 857,3 0,0
9 47,30 2 547,2 779,7 0,0
10 41,50 2 478,8 723,8 0,0
11 38,69 2 433,1 613,2 0,0
12 36,00 2 548,2 592,1 0,0
13 34,08 2 616,6 609,6 0,0
14 30,50 2 671,3 638,8 0,0
15 31,06 2 545,1 647,5 0,0
16 31,57 2 530,0 618,3 0,0
17 32,40 2 520,1 650,1 0,0
18 35,50 2 122,2 407,5 0,0
19 38,69 1 720,8 148,9 0,0
20 43,00 2 347,4 847,1 0,0
21 44,00 2 547,7 1 036,4 0,0
22 40,74 1 876,7 342,8 0,0
23 35,02 1 722,6 0,0 262,0
24 28,45 2 144,0 0,0 627,6
Celkem 57 274,0 10 386,5 3 354,4
SPOT MARKET INDEX -  23.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 33,24 71,16 nárůst
PEAK LOAD 36,69 124,82 nárůst
OFFPEAK LOAD 29,78 32,18 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 274,0
PEAK LOAD 29 080,8
OFFPEAK LOAD 28 193,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)