Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.04.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 33,24 71,16 nárůst 57 274,0 nárůst
PEAK LOAD 36,69 124,82 nárůst 29 080,8 nárůst
OFFPEAK LOAD 29,78 32,18 nárůst 28 193,2 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 22,72 2 366,2 0,0 32,6
2 20,74 2 537,4 0,0 581,5
3 18,75 2 877,9 0,0 689,1
4 16,81 3 012,7 0,0 668,5
5 18,50 2 821,8 0,0 493,1
6 26,10 1 927,1 372,4 0,0
7 39,64 1 907,6 501,0 0,0
8 45,89 2 451,5 857,3 0,0
9 47,30 2 547,2 779,7 0,0
10 41,50 2 478,8 723,8 0,0
11 38,69 2 433,1 613,2 0,0
12 36,00 2 548,2 592,1 0,0
13 34,08 2 616,6 609,6 0,0
14 30,50 2 671,3 638,8 0,0
15 31,06 2 545,1 647,5 0,0
16 31,57 2 530,0 618,3 0,0
17 32,40 2 520,1 650,1 0,0
18 35,50 2 122,2 407,5 0,0
19 38,69 1 720,8 148,9 0,0
20 43,00 2 347,4 847,1 0,0
21 44,00 2 547,7 1 036,4 0,0
22 40,74 1 876,7 342,8 0,0
23 35,02 1 722,6 0,0 262,0
24 28,45 2 144,0 0,0 627,6
Celkem 57 274,0 10 386,5 3 354,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)