Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 27,61 2 403,3 0,0 52,0
2 22,72 2 520,9 0,0 74,5
3 21,38 2 315,7 0,0 183,4
4 19,97 2 242,7 0,0 213,6
5 19,55 2 177,4 0,0 135,0
6 18,50 2 392,6 0,0 126,3
7 19,20 2 602,0 0,0 533,9
8 22,14 2 022,6 0,0 85,4
9 22,77 1 906,1 299,9 0,0
10 22,00 2 043,7 345,4 0,0
11 19,84 1 980,9 323,2 0,0
12 18,71 2 265,2 399,8 0,0
13 16,84 2 695,1 299,0 0,0
14 9,95 2 433,8 0,0 12,5
15 7,00 2 592,8 62,5 0,0
16 7,22 2 534,0 0,0 43,8
17 10,63 2 146,3 0,0 89,0
18 15,18 1 684,9 0,0 39,8
19 20,89 1 759,7 102,0 0,0
20 25,74 2 376,3 712,6 0,0
21 26,87 2 212,7 777,6 0,0
22 23,93 1 784,2 445,8 0,0
23 21,27 1 671,2 137,5 0,0
24 14,43 1 694,4 0,0 306,5
Celkem 52 458,5 3 905,3 1 895,7
SPOT MARKET INDEX -  29.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 18,93 34,32 pokles
PEAK LOAD 16,40 40,30 pokles
OFFPEAK LOAD 21,46 28,85 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 458,5
PEAK LOAD 26 418,8
OFFPEAK LOAD 26 039,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)