Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 04.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 34,50 1 714,9 0,0 212,2
2 32,06 1 954,0 0,0 467,8
3 32,20 2 112,4 0,0 484,9
4 31,91 2 046,4 0,0 579,0
5 32,80 2 136,5 0,0 644,4
6 34,80 1 451,3 0,0 87,6
7 46,70 2 177,7 117,5 0,0
8 51,88 2 398,9 526,5 0,0
9 53,59 2 662,5 308,6 0,0
10 48,40 2 517,4 254,6 0,0
11 43,74 2 684,9 393,4 0,0
12 40,76 2 598,7 341,0 0,0
13 38,10 2 675,5 327,0 0,0
14 36,01 2 791,5 339,0 0,0
15 34,38 2 706,7 343,0 0,0
16 35,00 2 492,0 327,0 0,0
17 35,01 2 513,6 559,0 0,0
18 38,04 2 461,6 625,0 0,0
19 43,79 2 375,8 617,2 0,0
20 46,07 2 289,3 601,8 0,0
21 46,37 2 657,0 910,4 0,0
22 45,03 2 510,3 820,1 0,0
23 40,41 2 173,6 639,3 0,0
24 34,69 2 329,9 321,2 0,0
Celkem 56 432,4 8 371,6 2 475,9
SPOT MARKET INDEX -  04.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 39,84 3,61 pokles
PEAK LOAD 41,07 5,93 pokles
OFFPEAK LOAD 38,61 1,03 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 432,4
PEAK LOAD 30 769,5
OFFPEAK LOAD 25 662,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)