Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 27,72 2 498,4 0,0 26,3
2 26,00 2 425,2 0,0 301,9
3 25,00 2 042,1 0,0 453,9
4 24,58 2 083,7 0,0 455,4
5 25,04 2 320,2 0,0 382,8
6 29,53 2 303,8 16,4 0,0
7 44,79 2 532,7 88,2 0,0
8 54,06 2 756,5 411,5 0,0
9 58,40 2 811,3 363,3 0,0
10 55,19 2 893,2 380,0 0,0
11 51,01 2 923,0 266,0 0,0
12 48,00 3 052,4 189,0 0,0
13 44,00 3 117,6 158,0 0,0
14 41,69 3 119,3 171,0 0,0
15 39,20 2 998,1 166,0 0,0
16 40,97 2 966,4 158,0 0,0
17 42,10 2 969,7 167,0 0,0
18 46,07 2 948,0 299,0 0,0
19 48,98 2 634,7 199,9 0,0
20 52,38 2 409,2 192,4 0,0
21 52,00 2 869,5 683,8 0,0
22 50,00 2 660,0 491,6 0,0
23 44,94 2 245,7 137,0 0,0
24 38,89 2 431,8 0,0 491,5
Celkem 64 012,5 4 538,1 2 111,8
SPOT MARKET INDEX -  15.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 42,11 16,42 nárůst
PEAK LOAD 47,33 13,39 nárůst
OFFPEAK LOAD 36,88 20,48 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 012,5
PEAK LOAD 34 842,9
OFFPEAK LOAD 29 169,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)