Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,95 2 743,8 1 550,0 0,0
2 40,10 2 671,9 1 165,4 0,0
3 38,68 2 617,9 1 061,2 0,0
4 36,45 2 787,7 1 164,5 0,0
5 36,20 2 843,1 1 218,2 0,0
6 38,99 2 644,0 1 238,5 0,0
7 46,26 2 851,3 1 550,0 0,0
8 53,78 2 883,3 1 474,2 0,0
9 54,74 2 819,9 1 437,2 0,0
10 50,05 3 233,0 1 550,0 0,0
11 47,08 3 117,5 1 550,0 0,0
12 45,02 3 063,9 1 550,0 0,0
13 44,67 3 116,7 1 550,0 0,0
14 43,00 3 084,1 1 550,0 0,0
15 42,00 3 028,4 1 550,0 0,0
16 44,21 3 201,6 1 800,0 0,0
17 45,25 3 152,9 1 800,0 0,0
18 47,05 3 132,8 1 800,0 0,0
19 51,62 2 466,8 0,0 50,4
20 54,80 3 371,3 2 000,0 0,0
21 54,54 2 603,3 16,0 0,0
22 53,04 2 468,4 0,0 24,5
23 52,30 2 280,1 0,0 9,7
24 46,15 2 144,4 0,0 150,8
Celkem 68 328,1 28 575,2 235,4
SPOT MARKET INDEX -  20.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,21 1,01 pokles
PEAK LOAD 47,46 5,02 pokles
OFFPEAK LOAD 44,95 3,60 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 68 328,1
PEAK LOAD 36 788,9
OFFPEAK LOAD 31 539,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)