Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.06.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 46,21 1,01 pokles 68 328,1 pokles
PEAK LOAD 47,46 5,02 pokles 36 788,9 pokles
OFFPEAK LOAD 44,95 3,60 nárůst 31 539,2 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,95 2 743,8 1 550,0 0,0
2 40,10 2 671,9 1 165,4 0,0
3 38,68 2 617,9 1 061,2 0,0
4 36,45 2 787,7 1 164,5 0,0
5 36,20 2 843,1 1 218,2 0,0
6 38,99 2 644,0 1 238,5 0,0
7 46,26 2 851,3 1 550,0 0,0
8 53,78 2 883,3 1 474,2 0,0
9 54,74 2 819,9 1 437,2 0,0
10 50,05 3 233,0 1 550,0 0,0
11 47,08 3 117,5 1 550,0 0,0
12 45,02 3 063,9 1 550,0 0,0
13 44,67 3 116,7 1 550,0 0,0
14 43,00 3 084,1 1 550,0 0,0
15 42,00 3 028,4 1 550,0 0,0
16 44,21 3 201,6 1 800,0 0,0
17 45,25 3 152,9 1 800,0 0,0
18 47,05 3 132,8 1 800,0 0,0
19 51,62 2 466,8 0,0 50,4
20 54,80 3 371,3 2 000,0 0,0
21 54,54 2 603,3 16,0 0,0
22 53,04 2 468,4 0,0 24,5
23 52,30 2 280,1 0,0 9,7
24 46,15 2 144,4 0,0 150,8
Celkem 68 328,1 28 575,2 235,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)