Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 44,50 2 057,0 0,0 7,5
2 40,07 2 100,7 0,0 441,8
3 38,15 2 276,8 0,0 805,2
4 37,66 2 514,8 0,0 863,0
5 37,73 2 376,8 0,0 775,3
6 39,71 1 898,2 0,0 412,2
7 49,91 2 360,2 1 070,2 0,0
8 58,15 2 922,9 1 309,7 0,0
9 59,71 2 722,6 1 279,3 0,0
10 56,18 3 056,5 1 537,9 0,0
11 54,04 3 252,1 1 800,0 0,0
12 53,50 3 242,2 1 800,0 0,0
13 51,26 3 371,8 1 800,0 0,0
14 50,02 3 250,1 1 800,0 0,0
15 48,09 3 283,6 1 800,0 0,0
16 48,01 3 224,4 1 800,0 0,0
17 48,21 3 127,3 1 800,0 0,0
18 51,05 3 025,6 1 753,3 0,0
19 52,67 2 862,6 1 632,1 0,0
20 56,00 2 900,7 1 512,1 0,0
21 54,71 2 919,0 1 649,0 0,0
22 51,46 2 683,2 0,0 217,6
23 50,84 2 238,5 0,0 136,3
24 45,73 2 176,4 0,0 642,7
Celkem 65 844,0 24 343,6 4 301,6
SPOT MARKET INDEX -  26.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,06 2,04 nárůst
PEAK LOAD 52,40 1,02 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,72 3,23 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 844,0
PEAK LOAD 37 319,5
OFFPEAK LOAD 28 524,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)