Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.06.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 49,06 2,04 nárůst 65 844,0 pokles
PEAK LOAD 52,40 1,02 nárůst 37 319,5 pokles
OFFPEAK LOAD 45,72 3,23 nárůst 28 524,5 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 44,50 2 057,0 0,0 7,5
2 40,07 2 100,7 0,0 441,8
3 38,15 2 276,8 0,0 805,2
4 37,66 2 514,8 0,0 863,0
5 37,73 2 376,8 0,0 775,3
6 39,71 1 898,2 0,0 412,2
7 49,91 2 360,2 1 070,2 0,0
8 58,15 2 922,9 1 309,7 0,0
9 59,71 2 722,6 1 279,3 0,0
10 56,18 3 056,5 1 537,9 0,0
11 54,04 3 252,1 1 800,0 0,0
12 53,50 3 242,2 1 800,0 0,0
13 51,26 3 371,8 1 800,0 0,0
14 50,02 3 250,1 1 800,0 0,0
15 48,09 3 283,6 1 800,0 0,0
16 48,01 3 224,4 1 800,0 0,0
17 48,21 3 127,3 1 800,0 0,0
18 51,05 3 025,6 1 753,3 0,0
19 52,67 2 862,6 1 632,1 0,0
20 56,00 2 900,7 1 512,1 0,0
21 54,71 2 919,0 1 649,0 0,0
22 51,46 2 683,2 0,0 217,6
23 50,84 2 238,5 0,0 136,3
24 45,73 2 176,4 0,0 642,7
Celkem 65 844,0 24 343,6 4 301,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)