Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.07.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 34,92 7,71 nárůst 72 653,3 nárůst
PEAK LOAD 32,27 21,96 nárůst 37 066,4 nárůst
OFFPEAK LOAD 37,56 2,14 pokles 35 586,9 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,81 2 637,0 0,0 494,9
2 34,11 3 083,3 0,0 890,8
3 31,40 3 252,0 0,0 1 134,5
4 30,68 3 246,9 0,0 1 169,6
5 30,26 3 407,2 0,0 1 341,4
6 27,81 3 292,5 0,0 1 131,1
7 28,98 3 278,0 0,0 1 152,8
8 30,03 2 853,2 0,0 699,2
9 32,00 2 779,3 0,0 562,0
10 34,27 3 083,3 1 625,0 0,0
11 30,30 2 922,9 1 714,7 0,0
12 29,90 3 034,8 1 800,0 0,0
13 26,70 3 013,9 1 789,8 0,0
14 26,63 3 399,9 1 719,2 0,0
15 23,98 3 357,0 1 705,3 0,0
16 26,70 3 336,0 1 725,9 0,0
17 26,80 3 052,2 1 766,5 0,0
18 35,30 3 165,2 1 649,5 0,0
19 45,27 3 005,4 1 387,1 0,0
20 49,41 2 916,5 0,0 287,2
21 51,00 2 557,8 0,0 202,8
22 50,81 2 547,9 0,0 197,3
23 50,68 2 572,6 0,0 392,1
24 47,13 2 858,5 0,0 846,4
Celkem 72 653,3 16 883,0 10 502,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)