Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 08.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,81 2 637,0 0,0 494,9
2 34,11 3 083,3 0,0 890,8
3 31,40 3 252,0 0,0 1 134,5
4 30,68 3 246,9 0,0 1 169,6
5 30,26 3 407,2 0,0 1 341,4
6 27,81 3 292,5 0,0 1 131,1
7 28,98 3 278,0 0,0 1 152,8
8 30,03 2 853,2 0,0 699,2
9 32,00 2 779,3 0,0 562,0
10 34,27 3 083,3 1 625,0 0,0
11 30,30 2 922,9 1 714,7 0,0
12 29,90 3 034,8 1 800,0 0,0
13 26,70 3 013,9 1 789,8 0,0
14 26,63 3 399,9 1 719,2 0,0
15 23,98 3 357,0 1 705,3 0,0
16 26,70 3 336,0 1 725,9 0,0
17 26,80 3 052,2 1 766,5 0,0
18 35,30 3 165,2 1 649,5 0,0
19 45,27 3 005,4 1 387,1 0,0
20 49,41 2 916,5 0,0 287,2
21 51,00 2 557,8 0,0 202,8
22 50,81 2 547,9 0,0 197,3
23 50,68 2 572,6 0,0 392,1
24 47,13 2 858,5 0,0 846,4
Celkem 72 653,3 16 883,0 10 502,1
SPOT MARKET INDEX -  08.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 34,92 7,71 nárůst
PEAK LOAD 32,27 21,96 nárůst
OFFPEAK LOAD 37,56 2,14 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 72 653,3
PEAK LOAD 37 066,4
OFFPEAK LOAD 35 586,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)