Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 13.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,00 1 729,6 94,6 0,0
2 44,68 1 762,1 0,0 311,0
3 44,00 2 049,2 0,0 545,6
4 42,81 2 424,7 0,0 842,0
5 42,78 2 389,7 0,0 846,1
6 44,34 1 830,3 0,0 421,4
7 50,83 2 250,6 0,0 426,2
8 57,03 2 378,9 0,0 486,6
9 57,55 2 731,8 1 476,1 0,0
10 56,20 3 040,1 1 700,0 0,0
11 54,70 3 040,2 1 700,0 0,0
12 53,08 3 093,0 1 700,0 0,0
13 51,00 3 143,5 1 700,0 0,0
14 48,47 3 077,0 1 700,0 0,0
15 47,63 3 050,9 1 700,0 0,0
16 47,16 2 995,9 1 651,4 0,0
17 49,25 2 876,4 1 650,7 0,0
18 52,51 2 481,3 1 295,4 0,0
19 55,25 2 312,7 1 010,8 0,0
20 57,01 2 450,9 1 152,1 0,0
21 55,96 2 469,5 1 160,8 0,0
22 54,75 2 493,3 1 194,7 0,0
23 54,48 2 655,7 1 454,5 0,0
24 51,10 2 245,4 0,0 232,2
Celkem 60 972,7 22 341,1 4 111,1
SPOT MARKET INDEX -  13.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,82 4,90 pokles
PEAK LOAD 52,48 7,28 pokles
OFFPEAK LOAD 49,15 2,27 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 60 972,7
PEAK LOAD 34 293,7
OFFPEAK LOAD 26 679,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)