Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.07.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 50,82 4,90 pokles 60 972,7 pokles
PEAK LOAD 52,48 7,28 pokles 34 293,7 pokles
OFFPEAK LOAD 49,15 2,27 pokles 26 679,0 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,00 1 729,6 94,6 0,0
2 44,68 1 762,1 0,0 311,0
3 44,00 2 049,2 0,0 545,6
4 42,81 2 424,7 0,0 842,0
5 42,78 2 389,7 0,0 846,1
6 44,34 1 830,3 0,0 421,4
7 50,83 2 250,6 0,0 426,2
8 57,03 2 378,9 0,0 486,6
9 57,55 2 731,8 1 476,1 0,0
10 56,20 3 040,1 1 700,0 0,0
11 54,70 3 040,2 1 700,0 0,0
12 53,08 3 093,0 1 700,0 0,0
13 51,00 3 143,5 1 700,0 0,0
14 48,47 3 077,0 1 700,0 0,0
15 47,63 3 050,9 1 700,0 0,0
16 47,16 2 995,9 1 651,4 0,0
17 49,25 2 876,4 1 650,7 0,0
18 52,51 2 481,3 1 295,4 0,0
19 55,25 2 312,7 1 010,8 0,0
20 57,01 2 450,9 1 152,1 0,0
21 55,96 2 469,5 1 160,8 0,0
22 54,75 2 493,3 1 194,7 0,0
23 54,48 2 655,7 1 454,5 0,0
24 51,10 2 245,4 0,0 232,2
Celkem 60 972,7 22 341,1 4 111,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)