Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.07.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 53,78 1,45 pokles 63 777,0 nárůst
PEAK LOAD 56,78 2,66 pokles 34 810,5 pokles
OFFPEAK LOAD 50,78 0,06 pokles 28 966,5 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,42 2 102,6 52,2 0,0
2 46,50 2 526,7 0,0 392,9
3 45,00 2 460,6 0,0 574,2
4 44,00 2 519,8 0,0 630,8
5 44,00 2 432,4 0,0 539,7
6 45,90 2 474,3 0,0 318,0
7 54,28 2 677,3 0,0 480,8
8 60,30 2 664,7 0,0 167,8
9 61,40 2 488,9 0,0 147,5
10 59,88 3 258,5 1 582,4 0,0
11 58,13 3 141,3 1 458,7 0,0
12 58,03 3 145,4 1 427,9 0,0
13 56,19 3 088,3 1 357,0 0,0
14 54,88 2 945,8 1 427,6 0,0
15 53,50 3 113,9 1 401,0 0,0
16 53,55 2 936,9 1 385,7 0,0
17 53,83 2 832,4 1 361,0 0,0
18 55,00 2 711,0 1 202,3 0,0
19 57,71 2 543,1 935,1 0,0
20 59,20 2 605,0 0,0 498,5
21 57,75 2 390,8 0,0 439,1
22 56,03 2 300,9 0,0 353,8
23 55,26 2 284,7 0,0 272,9
24 50,90 2 131,7 0,0 346,8
Celkem 63 777,0 13 590,9 5 162,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)