Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 17.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,42 2 102,6 52,2 0,0
2 46,50 2 526,7 0,0 392,9
3 45,00 2 460,6 0,0 574,2
4 44,00 2 519,8 0,0 630,8
5 44,00 2 432,4 0,0 539,7
6 45,90 2 474,3 0,0 318,0
7 54,28 2 677,3 0,0 480,8
8 60,30 2 664,7 0,0 167,8
9 61,40 2 488,9 0,0 147,5
10 59,88 3 258,5 1 582,4 0,0
11 58,13 3 141,3 1 458,7 0,0
12 58,03 3 145,4 1 427,9 0,0
13 56,19 3 088,3 1 357,0 0,0
14 54,88 2 945,8 1 427,6 0,0
15 53,50 3 113,9 1 401,0 0,0
16 53,55 2 936,9 1 385,7 0,0
17 53,83 2 832,4 1 361,0 0,0
18 55,00 2 711,0 1 202,3 0,0
19 57,71 2 543,1 935,1 0,0
20 59,20 2 605,0 0,0 498,5
21 57,75 2 390,8 0,0 439,1
22 56,03 2 300,9 0,0 353,8
23 55,26 2 284,7 0,0 272,9
24 50,90 2 131,7 0,0 346,8
Celkem 63 777,0 13 590,9 5 162,8
SPOT MARKET INDEX -  17.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,78 1,45 pokles
PEAK LOAD 56,78 2,66 pokles
OFFPEAK LOAD 50,78 0,06 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 777,0
PEAK LOAD 34 810,5
OFFPEAK LOAD 28 966,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)