Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,50 2 130,3 189,1 0,0
2 47,96 2 275,4 280,9 0,0
3 45,97 2 162,8 70,9 0,0
4 44,98 2 206,9 0,0 27,9
5 45,17 2 176,1 81,4 0,0
6 47,51 2 038,6 215,9 0,0
7 55,78 2 149,2 65,0 0,0
8 61,75 2 115,3 28,0 0,0
9 61,50 2 007,0 93,0 0,0
10 60,71 2 016,7 0,0 15,2
11 58,08 2 093,2 0,0 46,5
12 58,40 2 039,1 0,0 13,4
13 56,64 2 212,7 0,0 0,0
14 56,11 2 133,6 23,6 0,0
15 54,92 2 382,1 27,9 0,0
16 55,70 1 992,4 0,0 31,8
17 56,15 2 037,4 0,0 23,3
18 58,71 2 090,3 0,0 72,8
19 61,02 2 136,3 0,0 201,2
20 63,01 2 127,0 0,0 92,9
21 61,57 2 111,1 0,0 122,1
22 59,63 2 007,2 0,0 7,9
23 58,01 2 101,7 164,4 0,0
24 53,00 1 913,7 312,4 0,0
Celkem 50 656,1 1 552,5 655,0
SPOT MARKET INDEX -  24.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,57 3,85 nárůst
PEAK LOAD 58,41 1,67 nárůst
OFFPEAK LOAD 52,74 6,37 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 656,1
PEAK LOAD 25 267,8
OFFPEAK LOAD 25 388,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)