Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.07.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 55,57 3,85 nárůst 50 656,1 pokles
PEAK LOAD 58,41 1,67 nárůst 25 267,8 pokles
OFFPEAK LOAD 52,74 6,37 nárůst 25 388,3 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,50 2 130,3 189,1 0,0
2 47,96 2 275,4 280,9 0,0
3 45,97 2 162,8 70,9 0,0
4 44,98 2 206,9 0,0 27,9
5 45,17 2 176,1 81,4 0,0
6 47,51 2 038,6 215,9 0,0
7 55,78 2 149,2 65,0 0,0
8 61,75 2 115,3 28,0 0,0
9 61,50 2 007,0 93,0 0,0
10 60,71 2 016,7 0,0 15,2
11 58,08 2 093,2 0,0 46,5
12 58,40 2 039,1 0,0 13,4
13 56,64 2 212,7 0,0 0,0
14 56,11 2 133,6 23,6 0,0
15 54,92 2 382,1 27,9 0,0
16 55,70 1 992,4 0,0 31,8
17 56,15 2 037,4 0,0 23,3
18 58,71 2 090,3 0,0 72,8
19 61,02 2 136,3 0,0 201,2
20 63,01 2 127,0 0,0 92,9
21 61,57 2 111,1 0,0 122,1
22 59,63 2 007,2 0,0 7,9
23 58,01 2 101,7 164,4 0,0
24 53,00 1 913,7 312,4 0,0
Celkem 50 656,1 1 552,5 655,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)