Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,10 1 672,7 0,0 47,7
2 47,52 1 844,9 0,0 267,3
3 45,93 2 137,9 0,0 478,4
4 45,35 2 146,1 0,0 479,0
5 46,70 2 184,3 0,0 540,8
6 47,50 1 921,2 0,0 199,9
7 53,00 1 990,0 0,0 381,9
8 61,53 2 179,3 0,0 714,2
9 64,50 2 254,9 0,0 691,7
10 62,96 2 300,3 0,0 554,2
11 61,87 2 368,1 0,0 487,3
12 61,02 2 296,1 0,0 105,5
13 56,28 2 244,5 175,2 0,0
14 53,70 2 392,8 370,0 0,0
15 52,21 2 401,9 389,0 0,0
16 53,00 2 336,9 395,2 0,0
17 55,59 2 177,7 341,2 0,0
18 59,53 2 197,7 0,0 106,3
19 62,50 2 127,5 0,0 326,0
20 63,64 2 149,0 165,2 0,0
21 61,69 2 124,4 222,3 0,0
22 59,25 2 123,5 194,2 0,0
23 55,00 2 162,1 0,0 88,4
24 48,02 2 275,8 238,1 0,0
Celkem 52 009,6 2 490,4 5 468,6
SPOT MARKET INDEX -  26.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,35 4,93 pokles
PEAK LOAD 58,90 4,71 pokles
OFFPEAK LOAD 51,80 5,20 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 009,6
PEAK LOAD 27 247,4
OFFPEAK LOAD 24 762,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)