Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.07.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 52,60 4,97 pokles 56 811,2 nárůst
PEAK LOAD 55,99 4,94 pokles 31 300,9 nárůst
OFFPEAK LOAD 49,22 4,98 pokles 25 510,3 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,09 1 573,6 265,8 0,0
2 45,65 1 836,0 0,0 237,9
3 45,05 2 236,9 0,0 528,8
4 44,32 2 302,0 0,0 585,4
5 43,95 2 009,4 0,0 442,0
6 45,90 1 743,1 0,0 58,2
7 51,14 2 310,5 0,0 146,3
8 58,70 2 276,7 0,0 364,4
9 61,51 2 724,4 0,0 324,8
10 61,60 2 947,7 0,0 399,3
11 59,50 3 131,5 0,0 433,1
12 57,90 2 884,3 0,0 371,8
13 54,20 3 198,6 0,0 333,4
14 53,20 3 251,5 0,0 168,4
15 49,60 2 342,3 0,0 0,0
16 50,29 2 264,9 0,0 15,3
17 53,30 2 115,3 0,0 12,1
18 54,80 2 073,0 5,3 0,0
19 57,80 2 288,3 0,0 142,9
20 58,12 2 079,1 0,0 25,3
21 57,20 2 182,6 74,2 0,0
22 54,38 2 062,5 228,8 0,0
23 50,64 2 523,9 375,4 0,0
24 46,65 2 453,1 256,8 0,0
Celkem 56 811,2 1 206,3 4 589,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)