Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,09 1 573,6 265,8 0,0
2 45,65 1 836,0 0,0 237,9
3 45,05 2 236,9 0,0 528,8
4 44,32 2 302,0 0,0 585,4
5 43,95 2 009,4 0,0 442,0
6 45,90 1 743,1 0,0 58,2
7 51,14 2 310,5 0,0 146,3
8 58,70 2 276,7 0,0 364,4
9 61,51 2 724,4 0,0 324,8
10 61,60 2 947,7 0,0 399,3
11 59,50 3 131,5 0,0 433,1
12 57,90 2 884,3 0,0 371,8
13 54,20 3 198,6 0,0 333,4
14 53,20 3 251,5 0,0 168,4
15 49,60 2 342,3 0,0 0,0
16 50,29 2 264,9 0,0 15,3
17 53,30 2 115,3 0,0 12,1
18 54,80 2 073,0 5,3 0,0
19 57,80 2 288,3 0,0 142,9
20 58,12 2 079,1 0,0 25,3
21 57,20 2 182,6 74,2 0,0
22 54,38 2 062,5 228,8 0,0
23 50,64 2 523,9 375,4 0,0
24 46,65 2 453,1 256,8 0,0
Celkem 56 811,2 1 206,3 4 589,4
SPOT MARKET INDEX -  27.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,60 4,97 pokles
PEAK LOAD 55,99 4,94 pokles
OFFPEAK LOAD 49,22 4,98 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 811,2
PEAK LOAD 31 300,9
OFFPEAK LOAD 25 510,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)