Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.07.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 46,08 12,40 pokles 47 543,8 pokles
PEAK LOAD 45,15 19,36 pokles 24 611,4 pokles
OFFPEAK LOAD 47,02 4,47 pokles 22 932,4 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,02 1 588,7 72,6 0,0
2 44,60 1 913,9 0,0 454,3
3 43,30 2 048,6 0,0 626,0
4 42,00 2 081,7 0,0 663,3
5 41,91 2 049,9 0,0 559,4
6 41,66 2 036,4 0,0 482,0
7 42,57 2 039,0 0,0 437,3
8 46,53 1 831,0 0,0 367,7
9 47,70 1 817,3 0,0 282,2
10 46,67 1 735,5 0,0 138,3
11 44,35 2 028,4 0,0 128,6
12 45,00 2 171,8 0,0 86,5
13 44,00 2 570,5 1 571,1 0,0
14 41,41 2 341,2 0,0 155,5
15 40,74 2 242,0 0,0 124,6
16 41,39 2 171,1 0,0 119,4
17 42,37 2 188,7 0,0 71,0
18 45,40 1 859,1 0,0 76,6
19 49,99 1 773,9 0,0 158,8
20 52,74 1 711,9 0,0 198,4
21 54,00 1 706,1 0,0 78,1
22 54,45 1 765,4 158,2 0,0
23 53,99 1 816,5 0,0 247,2
24 50,20 2 055,2 0,0 299,1
Celkem 47 543,8 1 801,9 5 754,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)