Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 28.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,02 1 588,7 72,6 0,0
2 44,60 1 913,9 0,0 454,3
3 43,30 2 048,6 0,0 626,0
4 42,00 2 081,7 0,0 663,3
5 41,91 2 049,9 0,0 559,4
6 41,66 2 036,4 0,0 482,0
7 42,57 2 039,0 0,0 437,3
8 46,53 1 831,0 0,0 367,7
9 47,70 1 817,3 0,0 282,2
10 46,67 1 735,5 0,0 138,3
11 44,35 2 028,4 0,0 128,6
12 45,00 2 171,8 0,0 86,5
13 44,00 2 570,5 1 571,1 0,0
14 41,41 2 341,2 0,0 155,5
15 40,74 2 242,0 0,0 124,6
16 41,39 2 171,1 0,0 119,4
17 42,37 2 188,7 0,0 71,0
18 45,40 1 859,1 0,0 76,6
19 49,99 1 773,9 0,0 158,8
20 52,74 1 711,9 0,0 198,4
21 54,00 1 706,1 0,0 78,1
22 54,45 1 765,4 158,2 0,0
23 53,99 1 816,5 0,0 247,2
24 50,20 2 055,2 0,0 299,1
Celkem 47 543,8 1 801,9 5 754,3
SPOT MARKET INDEX -  28.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,08 12,40 pokles
PEAK LOAD 45,15 19,36 pokles
OFFPEAK LOAD 47,02 4,47 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 47 543,8
PEAK LOAD 24 611,4
OFFPEAK LOAD 22 932,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)