Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 01.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,90 1 635,9 0,0 70,6
2 46,84 2 215,6 0,0 695,0
3 46,00 2 291,1 0,0 723,1
4 44,33 2 375,9 0,0 628,6
5 44,56 2 324,1 0,0 586,7
6 46,50 1 933,9 0,0 545,4
7 54,14 1 927,7 0,0 511,2
8 61,50 2 046,4 0,0 458,4
9 65,80 2 109,0 0,0 599,5
10 66,49 2 824,1 1 494,5 0,0
11 64,76 2 948,7 1 573,4 0,0
12 67,52 2 953,9 1 578,7 0,0
13 62,00 3 059,0 1 666,9 0,0
14 59,55 3 052,7 1 700,0 0,0
15 58,77 3 015,8 1 700,0 0,0
16 62,00 2 914,2 1 700,0 0,0
17 63,00 2 873,3 1 700,0 0,0
18 64,39 2 735,3 1 580,7 0,0
19 66,00 2 616,2 1 521,6 0,0
20 67,00 2 489,7 1 401,9 0,0
21 64,62 1 996,1 0,0 176,7
22 65,29 2 830,4 1 668,4 0,0
23 62,84 1 878,4 0,0 140,2
24 53,42 1 542,5 0,0 229,0
Celkem 58 589,9 19 286,1 5 364,4
SPOT MARKET INDEX -  01.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,55 2,02 nárůst
PEAK LOAD 63,94 5,36 nárůst
OFFPEAK LOAD 53,16 1,72 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 58 589,9
PEAK LOAD 33 591,9
OFFPEAK LOAD 24 998,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)