Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.08.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 58,55 2,02 nárůst 58 589,9 nárůst
PEAK LOAD 63,94 5,36 nárůst 33 591,9 nárůst
OFFPEAK LOAD 53,16 1,72 pokles 24 998,0 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,90 1 635,9 0,0 70,6
2 46,84 2 215,6 0,0 695,0
3 46,00 2 291,1 0,0 723,1
4 44,33 2 375,9 0,0 628,6
5 44,56 2 324,1 0,0 586,7
6 46,50 1 933,9 0,0 545,4
7 54,14 1 927,7 0,0 511,2
8 61,50 2 046,4 0,0 458,4
9 65,80 2 109,0 0,0 599,5
10 66,49 2 824,1 1 494,5 0,0
11 64,76 2 948,7 1 573,4 0,0
12 67,52 2 953,9 1 578,7 0,0
13 62,00 3 059,0 1 666,9 0,0
14 59,55 3 052,7 1 700,0 0,0
15 58,77 3 015,8 1 700,0 0,0
16 62,00 2 914,2 1 700,0 0,0
17 63,00 2 873,3 1 700,0 0,0
18 64,39 2 735,3 1 580,7 0,0
19 66,00 2 616,2 1 521,6 0,0
20 67,00 2 489,7 1 401,9 0,0
21 64,62 1 996,1 0,0 176,7
22 65,29 2 830,4 1 668,4 0,0
23 62,84 1 878,4 0,0 140,2
24 53,42 1 542,5 0,0 229,0
Celkem 58 589,9 19 286,1 5 364,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)