Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 02.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,32 1 950,2 34,9 0,0
2 48,00 2 358,5 0,0 515,4
3 45,30 2 529,4 0,0 743,7
4 44,28 2 609,4 0,0 766,2
5 44,52 2 567,7 0,0 745,6
6 47,38 2 080,0 0,0 612,6
7 53,13 1 873,4 28,8 0,0
8 63,00 1 981,7 0,0 244,2
9 65,17 2 305,6 0,0 562,6
10 65,00 2 115,9 0,0 499,9
11 64,08 2 717,9 1 267,0 0,0
12 64,01 2 841,9 1 451,8 0,0
13 60,82 3 125,1 1 693,0 0,0
14 60,19 3 064,3 1 672,5 0,0
15 58,89 3 174,0 1 657,1 0,0
16 60,00 3 050,2 1 665,6 0,0
17 62,30 2 455,4 1 311,2 0,0
18 65,34 2 240,6 1 113,4 0,0
19 67,62 2 351,6 887,4 0,0
20 68,34 2 007,4 0,0 702,1
21 67,12 2 076,1 0,0 310,3
22 66,40 1 849,1 0,0 336,5
23 64,01 1 667,5 7,1 0,0
24 54,93 1 529,2 180,0 0,0
Celkem 56 522,1 12 969,8 6 039,1
SPOT MARKET INDEX -  02.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,71 0,27 nárůst
PEAK LOAD 63,48 0,72 pokles
OFFPEAK LOAD 53,95 1,49 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 522,1
PEAK LOAD 31 449,9
OFFPEAK LOAD 25 072,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)