Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.08.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 58,71 0,27 nárůst 56 522,1 pokles
PEAK LOAD 63,48 0,72 pokles 31 449,9 pokles
OFFPEAK LOAD 53,95 1,49 nárůst 25 072,2 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,32 1 950,2 34,9 0,0
2 48,00 2 358,5 0,0 515,4
3 45,30 2 529,4 0,0 743,7
4 44,28 2 609,4 0,0 766,2
5 44,52 2 567,7 0,0 745,6
6 47,38 2 080,0 0,0 612,6
7 53,13 1 873,4 28,8 0,0
8 63,00 1 981,7 0,0 244,2
9 65,17 2 305,6 0,0 562,6
10 65,00 2 115,9 0,0 499,9
11 64,08 2 717,9 1 267,0 0,0
12 64,01 2 841,9 1 451,8 0,0
13 60,82 3 125,1 1 693,0 0,0
14 60,19 3 064,3 1 672,5 0,0
15 58,89 3 174,0 1 657,1 0,0
16 60,00 3 050,2 1 665,6 0,0
17 62,30 2 455,4 1 311,2 0,0
18 65,34 2 240,6 1 113,4 0,0
19 67,62 2 351,6 887,4 0,0
20 68,34 2 007,4 0,0 702,1
21 67,12 2 076,1 0,0 310,3
22 66,40 1 849,1 0,0 336,5
23 64,01 1 667,5 7,1 0,0
24 54,93 1 529,2 180,0 0,0
Celkem 56 522,1 12 969,8 6 039,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)